JİNEKOMASTİDE LİPOSAKŞIN VE PULL-THROUGH TEKNİĞİ KOMBİNASYONU

Mehtap Karameşe, Mustafa Keskin, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı

Özet


Jinekomasti, erkek meme dokusunun iyi huylu büyümesidir. Uygun bir bekleme süresi içersinde jinekomastide gerileme olmaz ise cerrahi müdahale uygulanabilir. Patolojik glandüler dokunun cerrahi tedavi ile çıkarılması istenmeyen skar oluşumu ile sonuçlanabilmektedir. ‘Pull-through’ tekniği ile kombine liposakşın uygulaması, minimal insizyon yeri gereksinimi ve ameliyat sonrası daha az skar dokusu oluşturması sebebiyle tercih edilebilmektedir. Bu çalışmada glandüler meme büyümesi olan adölesan hastalarda uyguladığımız ‘pull-through’ tekniği ile kombine liposakşın tedavisinin sonuçlarını sunduk.
Anahtar Kelimeler: Jinekomasti, Pull-through yöntemi, Liposakşın

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.