FRONTAL SİNÜSTE CAM PARÇALARI: NADİR BİR OLGUDAN ÇIKARILACAK DERSLER

Kemal Fındıkçıoğlu, Fulya Fındıkçıoğlu, Selahattin Özmen, Reha Yavuzer

Özet


t kazalarına bağlı yüksek hızlı çarpmalardır. Sıklıkla aracın ön camına çarpma sonucu gerçekleşmekte ve hastaların acil servise kabulünde genellikle eşlik eden bilinç kaybı ve yaşamsal sorunlar nedeniyle bu kırıklar ihmal edilebilmektedir. Frontal sinüste yabancı cisim olarak cam literatürde sınırlı sayıda bildirilmiştir.
Sunulan olgu acilden danışıldığında alındaki kesi sütüre edilmişti. Hastada frontal sinüs ön duvar deplase kırığı ve Le Fort Tip I ile uyumlu maksilla fraktürü tespit edildi. Ameliyatta sinüs içinden 3 adet cam parçası çıkarıldı.
Frontal sinüs üzerindeki penetran yaralanmalarda menenjit ve apse gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilecek sinüste yerleşimli yabancı cisim varlığı açısından uyanık olunmalı, literatürde ön duvar kırıkları için tanımlanmış kapalı redüksiyon teknikleri seçilmemeli ve mümkünse mevcut kesi değil, görüş alanını arttıracak bikoronal yaklaşım tercih edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: frontal sinüs, yabancı cisim, cam

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.