BURUN TABANI, KOLUMELLA VE MEMBRANÖZ SEPTUM DEFEKTİNİN TEK SEANSLI ONARIMI: OLGU SUNUMU

Özlem A. Gündeşlioğlu

Özet


Burun tabanı, kolumella ve septum mukozasını birlikte içeren tümörleri nadir görülür. Bununla birlikte bu şekilde lokalize olmuş tümörlerin cerrahi olarak çıkarılmasını takiben rekonstruksiyonu, defektin farklı doku içeriği ve rekonstruksiyon seçeneklerinin kısıtlı olması nedeniyle zordur. Literatürde bu tür kompozit defektlerin tek bir fleple rekonstrüksiyon seçenekleri tanımlanmıştır.
Bu olguda ise; tümör rezeksiyonu sonrası burun tabanı, kolumella yarısı ve membranöz septumu içeren kompozit defekt, farklı doku içeriklerinin gereksinimi doğrultusunda kıkırdak greft, oral mukoza flebi ve nasolabial flep ve kullanılarak rekonstrükte edilmiştir. Bu metotla tek seansta, estetik ve fonksiyonel açıdan tatmin edici sonuç elde etmek mümkün olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Burun tabanı, kolumella, septum, rekonstrüksiyon

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.