AYAKTA AĞIR YANIK KONTRAKTÜRÜNÜN TRANSFALANGEAL KİRSCHNER YARDIMLI DİSTRAKSİYON İLE TEDAVİSİ

Şafak Uygur, Tuba Güçlü karadağ, Selahattin Özmen

Özet


Yanık kontraktürlerinin tedavisinde postoperatif dönemde yeniden kontraktür gelişiminin önüne geçilmesi önemlidir. Bu çalışmada amaç, ayak sırtında ağır yanık kontraktürü olan bir olgunun cerrahi ve transfalangeal kirschner yardımlı özel distraktör splintleme yöntemi ile tedavisini sunmaktır. Hastanın postoperatif 1. yılda kontraktürü tama yakın iyileşmişti ve yeniden kontraktür gelişimi izlenmedi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.