KAFA LAMBASI: PRATİK VE UCUZ BİR IŞIK KAYNAĞI

Muhammed Beşir Öztürk, Onur Egemen, Özay Özkaya, Soner Tatlıdede

Özet


While working through a small opening, under a flap or deep areas, it is hard to properly lighten the field with the overhead lamps. The objective of this manuscript is to provide a good and cheep alternative to the surgeons for operative field lightening problem.

Tam Metin:

PDF (English) PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.