KAPİLLER MALFORMASYONDAN KAYNAKLANAN RETİFORM HEMANJİYO-ENDOTELYOMA: NADİR BİR OLGU

Kemal Fındıkçıoğlu, Fulya Fındıkçıoğlu, Caner Kutlugün, Pınar Karabağlı

Özet


Retiform hemanjiyoendotelyoma son zamanlarda tanımlanan, karakteristik özellikli, düşük dereceli anjiyosarkom alt grubunda bir hastalıktır. Yüksek lokal nüks olasılığına karşın, uzak metastaz ihtimali düşüktür. Hemen hiç hastalıkla ilişkili ölüm olmaması ve sadece iki bölgesel lenf nodu metastazlı vaka bildirilmesi nedeni ile, geniş cerrahi eksizyon önerilen tedavi yöntemidir.
Çalışmada, 8 yaşındaki kızın sol kolunda bulunan kapiller malformasyon üzerinde oluşan retiform hemanjiyoendotelyoma sunulmuştur. Olgu literatürde yer alan retiform hemanjiyoendotelyoma olguları ışığında tartışılmıştır. Buna göre kapiller malformasyondan kaynaklanan bilinen ilk retiform hemanjiyoendotelyoma olgusudur ve literatürdeki en genç olgulardan biridir.
Tedavide yüksek nüks oranı nedeniyle anatomik sınırlar elverdiğince geniş eksizyon yapılmalıdır. Geniş lezyonlarda, nükslerde ve lenf nodu metastazlarında radyoterapi düşünülebilir.

Tam Metin:

PDF PDF (English)


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.