HEMİFASİYAL ŞİŞLİK ŞİKAYETİ İLE GELEN HASTADA AYIRICI TANI: OLGU SUNUMU

Tamer Şakrak, İsmail Küçüker, Ercan Demirbağ

Özet


Giriş: Hemifasiyal şişlik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi kliniğinde nadir de olsa karşılaşılan bir durumdur. Ayırıcı tanının yapılması, tedavi yöntem ve prensiplerini belirleyen en önemli faktördür. Bu çalışmada; hemifasiyal ödem bulgusuna yol açan ve ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken patolojilerin hatırlatılması amaçlanmıştır.
Olgu sunumu: 23 yaşında erkek hasta polikliniğimize 2 yıl önce başlayan ve son 6 aydır belirgin hale gelen, yüzün sol tarafını tutan şişlik şikayeti ile başvurdu. Hasta 6 yıl boyunca boks sporu ile uğraşmakta ve yüzünün sol tarafına darbe almaktaydı. Son 6 aydır sadece antrenman yapıyordu. Fizik muayenede sol hemifasiyal gode bırakmayan ödem mevcut olup, fasiyal sinir frontal ve bukkal dallarında hafif tembellik izlenmekteydi. Diğer fizik muayene bulguları tamamen normaldi. Rutin laboratuvar ve serolojik tetkikleri normal olan hastanın, yüzeyel ultrason incelemesinde; solda subkutan ödem, paranazal tomografi incelemesinde; bilateral sinüzit dışında bulgu yoktu. Tüm yüz manyetik rezonans incelemesinde; maksiller osteomiyelit belirlenirken bu tanı pozitron emisyon tomografisi ile ekarte edildi. Punch biyopsi örneklemesinde subkutan bağdoku gevşekliği ve ödem dışında patolojik bulgu saptanmadı. Mevcut bulgular ışığında hastanın şikayetinin kronik travmaya bağlı olarak geliştiği düşünüldü ve subkutan fibrozis oluşturmak amacıyla hastaya sol hemifasiyal liposakşın (suction lipektomi) uygulandı. Hastanın takiplerinde şikayetlerinin azaldığı görüldü.
Sonuç: Hemifasiyal şişlik bir çok patolojiye bağlı olarak gelişebilir. Melkersson-Rosenthal Sendromu, herediter anjiyoödem, maksiller osteomiyelit, rinomaksiller mukormukozis, miyofasiyal ağrı sendromu, erizipel, sarkoidoz ve dental problemler ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken patolojilerdir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.