İlerlemiş Deri Kanserlerinin Rezeksiyonu Sonucu Oluşan Geniş Skalp, kemik ve Dura Defektlerinin Hemen Onarımı için Flep Seçeneklerinin Değerlendirilmesi

Zeki Güzel, Yağmur Aydın, Cemal Şenyuva, Cemal Aygıt, Mehmet Bayramiçli, Zihni Sanus, Ali N. Mındıkoğlu, Muzaffer Altıntaş

Özet


Skalp, kranyum ve duranın geniş defektleri lokal skalp flepleri, uzak pediküllü flepler veya serbest flepler ile hemen kapatılabilir. Böyle geniş defektlerin kapatılmasında son zamanlarda yaygın olarak serbest flepler önerilmekteyse de lokal ve uzak pediküllü flepler de birçok olguda yeterli olabilir. Biz, sklp, kranyum ve durayı tutan tümör nedeniyle geniş rezeksiyon yapılmış ve kalan defekti çeşitli fleplerle primer olarak onarılmış 74 olguluk bir seriyi sunduk. Hastaların 9'unda serbest fleple, 33'ünde uzak pediküllü fleple ve 32'sinde lokal pediküllü fleple onarım yapıldı. Böyle major onarımlar için flep seçimi ve sonuçlar irdelendi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.