Bazal Hücreli Karsinomda Histolojik Özelliklerin Nüks ve İyileşmeye Etkileri

C. Karaca, M. Görgü, Bülent Erdoğan, A. Gürlek, T. Aköz, Sezer Kulaçoğlu

Özet


Nisan 1987 ile Aralık 1990 tarihleri arasında kliniğimizde tedavi edilen baş boyun bölgesindeki 162 bazal hücreli karsinom olgusu etyolojik faktörler, lezyonun yeri, büyüklüğü süresi ve görünüm özellikleri açısından değerlendirildi. Spesmenlerde histolojik tiplendirme yapıldı ve lezyonların mikroskopik özellikleri belirlendi. Olgular 1-3-6 aylık aralarla en az 3 yıl takip edildi. Cerrahi sınırda tümör varlığı, histolojik tip ve mikroskopik özelliklerin nüks ve iyileşmeye etkisi değerlendirildi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.