Ancillary Procedures Of Maxillo-Facial Surgery

Bahattin Çeliköz, Se-min Baek

Özet


Hemifasiyal atrofi, Romberg Hastalığı, asimetrik yüz ve diğer sebeplerle oluşan yüz yumuşak doku eksikliklerinde görünümü düzeltmek için bir çok değişik yöntemler uygulanmaktadır. Bu uygulamaların arasında yağ enjeksiyonları, dermofat greftler ve dermofat free flepler de kullanılmaktadır. Yüz görünümleri bozuk olan 40 hemifasiyal microsomialı, 14 asimetrik yüzlü, 2 Romberg Hastalıklı ve 30 deprese skarı olan toplam 86 hastaya, 45 yağ enjeksiyonu, 27 dermofat greft ve 14 dermofat free flep girişimi uygulandı. Bu girişimlerin sonucunda yağ emilim oranları, yağ enjeksiyonlarında %30-40, dermofat grefte %20-^0, dermofat free flepte ise %5-10 olarak bulundu.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.