BASİLLER ANGİOMATOSİS: NADİR GÖRÜLEN BİR CİLT LEZYONU

Aydan Ayşe Köse, Yakup Karabağlı, A. Esra Koku, Özgül Paşaoğlu, Cengiz Çetin

Özet


Basiller anjiomatozis, immün düşkün hastalarda dikkati çekmis; vasküler proliferatif bir lezyondur.Lezyonun klinik görünümü pyojenik granuloma benzer özellikler taşıması nedeni ile tanı konulması güç olabilir. Bu raporda metotreksat kullanımı sırasında travmaya sekonder olarak ortaya çıkıp yayılan ve pyojenik granulom tanısı ile birkaç kez opere edilen bayan hastadaki basiller anjiomatosis sunulacaktır. Bu lezyonun Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi açısından önemi, klinik olarak Kaposi sarkomu ve Pyojenik granulom ile karıştırılabilmesidir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Referanslar

Le Boit PE, Berger TE, Eghert BM, Beckstead JH, Yen TS, Stoler MH: Bacillary angiomatosis. The histopathology and differential diagnosis of a pseudoneoplastic infection in patients with human immunodeficiency virus disease. Am J Surg Pathol, 1989,13: 909.

Aydogan I, Parlak AH, Alper M ,Aksoy A: HIV seronegatif bir olguda gelisen Basiller angiomatosis. Turk Derm,2004, 38: 71.

Mateen FJ, Newstead JC, Mc Clean KL: Bacillary angiomatosis in an HIV- positive man with multiple risk factors: A clinical and epidemiological puzzle. Can J Infect Dis Med Microbiol,2005, 16:249

Kiss A, Moodley N, Sheldon J ,Tun M: Misdiagnosed bacillary angiomatosis. SAMJ, 2007, 97:1050

Belovejdov V, Dikov D, Staribratova D, Vakrilov V: Bacillary angiomatosis. Trakia Journal of Sciences,2007, 5 (3):56
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.