İHMAL EDİLMİŞ KUTANÖZ LEİOMYOSARKOM: OLGU SUNUMU

Burak Özkan, Harun Çöloğlu, Nebil Bal, Hüseyin Borman

Özet


Leiomyosarkomlar düz kas kökenli mezenkimal tümörlerdir. Erektör pili kasından köken alan kutanöz leiomyosarkomlar tüm sarkomlar arasında % 2 gibi düşük bir oranda görülür. En sık kıl büyümesi olan ekstremite ekstansör yüzlerinde ve gövdede görülürler. Pik yaşı beşinci ve altıncı dekattır. Tümör boyutları, derinliği, malignite evresi, eksizyon marjini prognostik faktörlerdir. Önerilen tedavi, 3 -4 cm marjinle kas fasyasını dâhil edecek şekilde yapılacak olan cerrahi eksizyondur. Tedavide kemoterapi ve radyoterapi denenmiş fakat başarılı olmamıştır. Dermal vasküler yapılarla yakın ilişkisi nedeniyle metastaz ve rekürrens oranları kutanöz sarkomlara oranla daha fazladır. Farklı karakterlerde klinik görüntüsü olan leiomyosarkomlar ,cilt, yumuşak doku tümörleri arasında ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Bu çalışmada, 3 yıllık öyküyle kliniğimize başvuran gluteal bölgede kutanöz leiomyosarkom olgusu sunulmuştur.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Stout AP ,Hill WT. Leiomyosarcoma of the superficial soft tissues .Cancer 1958;11:844-54

Fields JP,Helwig EB.Leiomyosarcoma of the skin and subcutaneus tissue .Cancer 1981;47:156-69

Jegasothy BV,Gilgor RS,Hull M. Leiomyosarcoma of the skin and subcutaneous tissue.Arch Dermatol 1981;117:478-81

Dah I,Angervall L. Cutaneus and subcutaneus Leiomyosarcoma :clinicopathologic study of 47 patients .Pathol Eur 1974;9:307-15

Scandinavian Sarcoma Group .Clinical Cource of Nonvisceral Soft Tissue Leiomyosarcoma in 225 Patients from the Scandinavian Sarcoma Group .Cancer 2007;109:282-91

Kleinerman RA İTucker MA ,Abramson DH , et al . Risk of soft tissue sarcomas by individual subtype in survivors of hereditery retinoblastoma.J Natl Cancer Inst . 2007;99:24-31

Stratton MR,Williams S,Fischer C,et al.Structural alterations of the RB1 gene in human sorft tissue tumours. Br J Cancer.1989;60:202-205

Moon TD,Sarma DP, and Rodrigues FH Jr :Leiomyosarcoma of the scrotum .J Am Acad Dermatol 20:290-292,1989

Haim S ,Gelli B.Leiomyosarcoma of the skin.Report on two cases .Dermatologica 1970;729-31

Lever WF,Schaumberg Lever G.Tumors of fatty ,musculer and osseous tissue In :Histopathology of the skin , 7th edition ed. Philadelphia : JB Lippincott,1990;729-31

Dirk S,Norbert H,Hermann O.Primary leiomyosarcoma of the skin .A histologic and immunohistochemical analyses.Acta Derm Venerol (Stockh ) 1993 ;74.143-5

Jensen ,M.L., Jensen ,O.,Michalski,W.,Nielsen,O.S,and Keller,J.Intradermal and subcutaneus leiomyosarcoma :A clinicopathological and immunohistochemical study of 41 cases .J.Cutan.Pathol.23:458

Swanson PE,Stanley MW,Scheithauer BW.Primary cutaneus leiomyosarcoma .A histological and immunohistochemical study of 9 cases with ultrastructural correlation.J Cutan Pathol 1988;15:129-41

Kaddu,2.,Beham,A.,Cerroni,L.,et al .Cutaneous leiomyosarcoma. Am. J. Surg. Pathol. 21:979,1997

Angervall L,Kindblom LG,Rydholm A,Stener B. The dianosis and prognosis of soft tissue tumors.Semin Diagn Pathol.1986;3:240-258

Hornick JL,Fletcher CD.Criteria for malignancy in nonvisceral smooth muscle tumors.Ann Diagn Pathol.2003;7:60-66

Bernstein,S.C.,and Roenigk ,R.K. Ldeiomyosarcoma of the skin :Treatment of 34 cases.Dermatol.Surg. 22:631,1996

Aranha GV,Molnar ZV,reyes CV.Leiomyosarcoma of the skin .a case report .J Surg Oncol 1982 ;19:87-9.

Christopher J.W.Porter,M.B.,and JanekS. Januszkieewicz:Cutaneous Liomyosarcoma ;Plast.Reconstr.Surg.109;964,2002
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.