Distally Based Dorsalis Pedis Adipofascial Flap For Reconstruction Of The Distal Foot Contracture

Naci Karacaoğlan, Ata Uysal

Özet


Bu çalışmada distal tabanlı dorsalis pedis adipofasyal ada flebi tanımlanmıştır. Bu flep yanık kontraktürlü iki hasta başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Kontraktürlerin serbestleştirilmesinden sonra ortaya çıkan ayak dorsalinin distal kısmındaki defekt tanımlanan bu fleple onarılmıştır. Bu flebin donör alan morbiditesi minimaldir. Çünkü donör alandaki deri korunmuş ve alan primer kapatılmıştır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.