HAVA YASTIĞINA BAĞLI OLUŞAN ÖNKOL YANIK OLGUSU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Halit Baykan, Ali Murat Kalender, Perihan Öztürk, Hilmi Şen, Kemal Özyurt, Selim Bozkurt

Özet


Hava yastıkları bugün motorlu araçlar için oldukça önemlidir. Kazalarda ölüm ve yaralanmaları azalttığı bilinmektedir. Fakat hava yastığına bağlı olarak; yanık, abrazyon, kırık gibi yaralanmalar ve ölüm görülebilmektedir. Bu yaralanmalara daha çok üst ekstremite ve baş boyun bölgesinde rastlanmaktadır. Yanıklar daha çok hava yastığının açılması sırasında sürtünmeyle veya hava yastığının açılmasını sağlayan kimyasal maddelere bağlı olarak oluşmaktadır. Bu yazıda araç içi yaralanma sonrası görülen sol önkol yanığı olgusu ve literatürün gözden geçirilmesi sunulmuştur.

Tam Metin:

Başlıksız () PDF

Referanslar


American College of Surgeons Committee on Trauma Advanced Trauma Life Support. Student Course Manual.6th ed. Chicago; 1997.

Mikhail JN, Huelke DF. Air bags: an update. J Emerg Nurs 1997;23:439-45.

Loo GT, Siegel JH, Dischinger PC, Rixen D, Burgess AR, Addis MD, et al. Airbag protection versus compartment intrusion effect determines the pattern of injuries in

multiple trauma motor vehicle crashes. J Trauma 1996; 41:935-51.

Lund AK, Ferguson SA. Driver fatalities in 1985-1993 cars with airbags. J Trauma 1995;38:469-75.

Braver ER, Ferguson SA, Greene MA, Lund AK. Reductions in deaths in frontal crashes among right front passengers in vehicles equipped with passenger air bags. JAMA 1997;278:1437-9.

Antosia RE, Partridge RA, Virk AS. Air bag safety. Ann Emerg Med 1995;25:794-8.

Duma SM, Kress TA, Porta DJ, Woods CD, Snider JN, Fuller PM, et al. Airbag-induced eye injuries: a report of 25 cases. J Trauma 1996;41:114-9.

Verleden GM. Airbags and asthma. Eur J Emerg Med 2000;7:161-2.

Morgenstern K, Talucci R, Kaufman MS, Samuels LE. Bilateral pneumothorax following air bag deployment. Chest 1998;114:624-6.

McKay MP, Jolly BT. A retrospective review of air bag deaths. Acad Emerg Med 1999;6:708-14.

Huelke DF, Moore JL, Ostrom M. Air bag injuries and occupant protection. J Trauma 1992;33:894-8.

Hallock GG. Mechanisms of burn injury secondary to airbag deployment. Ann Plast Surg 1997;39:111-3.

Brown DK, Roe EJ, Henry TE. A fatality associated with the deployment of an automobile airbag. J Trauma 1995; 39:1204-6.

Ulrich D, Noah EM, Fuchs P, Pallua N. Burn injuries caused by air bag deployment.Burns. 2001 Mar;27(2):196-9.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.