EL VE ÖNKOLDAKİ KOMPLEKS YUMUŞAK DOKU DEFEKTLERİNİN REKONSTRÜKSİYONUNDA PARAUMBİLİKAL PERFORATÖR TABANLI PEDİKÜLLÜ ABDOMİNAL FLEP UYGULAMALARIMIZ

Mustafa Erol Demirseren, Cemil Özerk Demiralp, Yakup Duman, Ersin Akşam, Kasım Kılıçarslan

Özet


Giriş: El ve önkolda yüksek enerjili travmalar sonucu ortaya çıkan kompleks yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonunda pediküllü uzak flepler hala önemli bir role sahiptir. Bu çalışmada el ve önkoldaki kompleks yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonunda paraumbilikal perforatör tabanlı pediküllü abdominal flep uygulamalarının sunumu amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Toplam 23 hastada (21 erkek, 2 kadın) el ve önkoldaki kompleks yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonu için paraumbilikal perforatör tabanlı pediküllü abdominal flep uygulandı. Hastaların yaşları 12 ile 54 arasındaydı (ortalama 36,2). Flebin boyutu, şekli ve yönelimi her defekt için ayrı bir şekilde planlandı. Birinci operasyondan ortalama 17,7 gün sonra flep pedikülü ayrıldı. Donör alanlar tüm hastalarda primer olarak onarıldı. Olgular ortalama 8 ay süre ile takip edildi.
Bulgular: Postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyon olmaksızın tüm flepler total olarak yaşadı. Flep boyutları 4x6 cm ile 14x34 cm arasında değişmekte idi. Sonuçlar fonksiyonel ve estetik olarak tatmin edici bulundu.
Sonuçlar: Paraumbilikal perforatör tabanlı pediküllü abdominal flep, el ve önkoldaki kompleks yumuşak doku defetklerinin rekonstrüksiyonunda iyi bir seçenektir. Uygulaması kolay, özel ekipman gerektirmeyen, sonuçları güvenilir ve donör alan morbiditesi az olan bir yöntem olarak rekonstrüktif cerrahinin uygulama alanında akılda bulundurulmalıdır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kamath BJ, Verghese T, Bhardwaj P. “Wing flaps”: perforator-based pedicled paraumbilical flaps for skin defects in hand and forearm. Ann Plast Surg. 2007;59:495-500.

Yilmaz S, Saydam M, Seven E, Ercocen AR. Paraumbilical perforator-based pedicled abdominal flap for extensive soft-tissue deficiencies of the forearm and hand. Ann Plast Surg. 2005;54:365-8.

McGregor IA, Jackson IT. The groin flap. Br J Plast Surg. 1972;25:3-16.

Hester TR, Nahai F, Beegle PE, et al. Blood supply of the abdomen revisited, with emphasis on the superficial inferior epigastric artery. Plast Reconstr Surg. 1984;74:657-66.

Yunchuan P, Jiaqin X, Sihuan C, Zunhong L. Use of the lateral intercostal perforator-based pedicled abdominal flap for upper-limb wounds from severe electrical injury. Ann Plast Surg. 2006;56:116-21.

Chung KC, Cederna PS. Endoscopic harvest of temporoparietal fascial free flaps for coverage of hand wounds. J Hand Surg 2002;27A:525–33.

Chung KC, Tong L. Use of three free flaps based on a single vascular pedicle for complex hand reconstruction in an electrical burn injury: a case report. J Hand Surg 2001;26A:956–61.

Yildirim S, Taylan G, Eker G, Aköz T. Free flap choice for soft tissue reconstruction of the severely damaged upper extremity. J Reconstr Microsurg. 2006;22:599-609.

Tintle SM, Wilson K, McKay PL, Andersen RC, Kumar AR. Simultaneous pedicled flaps for coverage of complex blast injuries to the forearm and hand (with supplemental external fixation to the iliac crest for immobilization). J Hand Surg Eur Vol. 2010;35:9-15.

Choi JY, Chung KC. The combined use of a pedicled superficial inferior epigastric artery flap and a groin flap for reconstruction of a dorsal and volar hand blast injury. Hand 2008;3:375-80.

Pearl RM, Johnson D. The vascular supply to the skin: an anatomical and physiological reappraisal: part I and II. Plast Reconst Surg. 1983;11:99-105, 196-205.

Koshima I, Inagawa K, Urishiba K, Moriguchi T. Paraumbilical perforator flap without deep inferior epigastric vessels. Plast Reconstr Surg. 1998;102:1052-1057.

O’Shaughnessy KD, Rawlani V, Hijjawi JB, Dumanian GA. Oblique pedicled paraumbilical perforator-based flap for reconstruction of complex proximal and mid-forearm defects: a report of two cases. J Hand Surg Am. 2010;35:1105-10.

Graf P, Biemer E. Morbidity of the groin flap transfer: are we getting something for nothing. Br J Plast Surg 1992;45:86-8.

Gousheh J, Arasteh E, Mafi P. Super-thin abdominal skin pedicle flap for the reconstruction of hypertrophic and contracted dorsal hand burn scars. Burns
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.