İKİ AŞAMALI TENDON REKONSTRÜKSİYONU: 31 HASTANIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Nesibe Sinem Çiloğlu, Afet Öncel, Mustafa Tercan

Özet


Fleksör tendonun akut kesilerinde tekniğe uygun yapılan onarım ve uygun fizik tedavi sonrası iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Tedavisi gecikmiş primer ya da daha önceki onarımda uygun sonuçların elde edilemediği sekonder onarım gerektiren eski olgularda skarlı bir fleksör tendon yatağı bulunduğundan tek evreli onarımlar genellikle başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bundan dolayı bu tip yaralanmalarda iki aşamalı fleksör tendon onarımı yöntemi kullanılır. Bu çalışmada; Ocak 2005 ile Ocak 2011 tarihleri arasında 31 hastanın 33 parmağına uyguladığımız iki evreli fleksör tendon rekonstrüksiyonunun sonuçlarını değerlendirmek amaçlanmaktadır.
Ocak 2005 - Ocak 2011 tarihleri arasında kliniğimizde iki aşamalı fleksör tendon rekonstrüksiyonu uyguladığımız ve ortalama 18 ay (6 ay - 72 ay) takip ettiğimiz 31 hastanın 33 parmağı değerlendirildi. Sonuçları standardize etmek ve karşılaştırabilmek amacıyla total aktif harekete (TAH) dayanan Strickland formülü kullanıldı. Değerlendirmede TAH sistemine göre ortalama başarı oranı %61,5 bulunmuştur. Sonuçların 10 tanesi ( %30) mükemmel, 13 tanesi (%40) iyi, 10 tanesi ( %30) orta olarak değerlendirilmiştir. El dinamometresi yardımı ile hastalarda opere edilmiş olan ve sağlam ellerindeki kavrama güçleri ölçülmüş, tüm olgularda kavrama gücünde opere edilen elde, sağlam ele göre azalma tespit edilmiştir.
Primer onarımla istenilen sonuçların elde edilemediği sekonder vakalarda, tendon yatağının çok fazla zedelediği hastalarda ve gecikmiş olgularda iki evreli fleksör tendon rekonstrüksiyonu, düzenli takip ve etkili fizik tedavi ile birlikte başarılı ve güvenilir bir yöntemdir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.