EL CERRAHİSİ ÖNCESİ RAYNAUD HASTALIĞINI İKİ KEZ SORGULAYINIZ

Kemal Fındıkçıoğlu, Fulya Fındıkçıoğlu

Özet


Sindaktili onarımı sonrası nadir de olsa iskemi komplikasyonu ile karşılaşılabilir. Komplikasyonu önlenmesi için en bilinen önlemler hassas pedikül disseksiyonu ve gevşek cilt kapamadır.
Olgu sunumunda sindaktili onarımı sonrası ikinci günde izlenen iskemi komplikasyonu ve olası neden olarak görülen Raynaud hastalığı tartışıldı.
El cerrahisinin Raynaud hastalığı iskemik ataklarını tetikleyebileceği, belki de üst üste binen iskemik etki oluşturabileceği vaka yardımı ile hatırlatılıp, tartışıldı.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Referanslar


Upton J. Classification and pathologic anatomy of limb anomalies. Clin Plast Surg 1991;18:321–56.

Tonkin MA. Failure of differentiation part I: Syndactyly. Hand Clin 2009;25:171-93.

Dobyns J. Problems and complications in the management of upper limb anomalies. Hand Clin 1986;2:373–81.

Ekerot L. Syndactyly correction without skin-grafting. J Hand Surg [Br] 1996;21B:330-7.

Vickers D, Donnelly W. Corrective surgery of syndactyly without the use of skin grafts. Hand Surg 1996;1:203–9.

Cetik O, Ozsar BK, Eksioglu F, Uslu M, Cetik G. Contrary intermittent skin release of complete syndactyly without skin graft in adults. Ann Plast Surg 2005;55:359-62.

Sherif M. V-Y dorsal metacarpal flap: a new technique for the correction of syndactyly without skin graft. Plast Reconstr Surg 1998;101:1861–6.

Wigley FM, Flavahan NA. Raynaud’s phenomenon. Rheum Dis Clin North Am 1996;22:765-81.

Cooke JP, Marshall JM. Mechanisms of Raynaud’s disease. Vasc Med 2005;10:293-307.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.