CERRAHİ GİRİŞİM SONRASI ANJİOÖDEM: BİR OLGU SUNUMU

Elif Sarı, Hülda Rıfat Özakpınar, Tolga Eryılmaz, Mustafa Durgun, Hüseyin Fatih Öktem, Ali Teoman Tellioğlu

Özet


Alerjik ilaç reaksiyonları genelde hafif seyreder, ancak akut larinks ödemi ve anaflaktik şok şeklinde seyredebilir. İleri evre anjyioödem olgularının tanısı genellikle kolaydır. Ancak, lokal anestetiklere bağlı geç dönemde gelişen hafif anjyioödem olguları (Tip 1), cerrahi girişime bağlı ödem ile karışabilmektedir. Bu çalışmada, lokal anestezi altında gerçekleştirilen cerrahi girişim sonrası gelişen ve başlangıçta cerrahi girişime bağlı ödem olarak değerlendirilen bir anjyioödem olgusu sunulmaktadır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Çelik M, Soyer ÖU, Şekerel BE. Lidokaine Bağlı Allerji veya Toksisite? Astım Allerji İmmünoloji. 2008;6(1):22-4.

Frigas E, Park M. Idiopathic recurrent angioedema. Immunol Allergy Clin North Am. 2006;26(4):739-51.

Temiño VM, Peebles RS Jr. The Spectrum and Treatment of Angioedema. Am J Med. 2008;121(4):282-6.

Greenberger PA. Drug allergy. J Allergy Clin Immunol. 2006;117(2 Suppl Mini-Primer):S464-70.

Frank MM. Urticaria and angioedema. In: Goldman L, Bennett JC (eds). Cecil Textbook of Medicine. 21st ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 2000:1440- 5.

Frigas E, Nzeako UC. Angioedema pathogenesis, differential diagnosis and treatment. Clin Rev Allergy Immunol. 2002;23(2):217-31.

Krnacik MJ, Heggeness MH. Severe angioedema causing airway obstruction after anterior cervical surgery. Spine. 1997;22(18):2188-90.

Chiu AG, Newkirk KA, Davidson BJ, Burningham AR, Krowiak EJ, Deeb ZE. Angiotensin-converting enzyme inhibitor–induced angioedema: a multi-center review and an algorithm for airway management. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2001;110(9):834-40.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.