GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KLİNİKTE MEME KÜÇÜLTME: GERİYE DÖNÜK KESİTSEL BİR BAKIŞ

Billur Sezgin, Kemal Fındıkçıoğlu, Serhat Sibar, İsmail Barut, Sühan Ayhan, Osman Latifoğlu

Özet


Giriş: Meme küçültme cerrahisi, plastik cerrahide sık yapılan ameliyatlar arasında yer almaktadır. Bununla birlikte birçok teknik, pedikül, skar ve yaklaşım tanımlanmıştır. Kliniğimizde son 10 yıl içerisinde yapılan meme küçültme cerrahileri retrospektif olarak incelenerek, teknik seçimlerdeki değişiklikler ve değişimin altında yatan sebeplerin ortaya konması hedeflenmiştir.
Gereç ve Yöntem: Bu amaçla retrospektif kesitsel bir çalışma planlanarak 2001, 2006 ve 2010 yıllarında kliniğimizde yapılan meme küçültme hastaları tarandı. Hastaların demografik özellikleri ortaya konduktan sonra teknik açıdan kullanılan pedikül, skarın şekli ve uygulanan pediküle göre skar seçimi açısından bir değerlendirme yapıldı. Hastanede ortalama kalış süreleri, çıkan meme dokusunun ağırlığı da değerlendirmeye alınarak 2001, 2006 ve 2010 yılları arasında meme küçültme ameliyatlarındaki genel yaklaşım ve farklılıklar ortaya koyuldu.
Bulgular: Toplam vaka sayılarına bakıldığında 2001 yılında 40, 2006 yılında 107, 2010 yılında ise 168 meme küçültme ameliyatı yapıldığı görüldü. Her üç zaman diliminde klinikte bulunan cerrahlar arasında fark yoktu. 2001 yılında inferior pediküllü teknik ağılıklı olarak tercih edilmiştir. Skar seçimi sıklıkla ters T skar şeklinde olmuştur. 2006 yılında inferior pedikülün yanı sıra superomedial pedikül de sıkça kullanılan bir teknik haline gelmiştir. Ters T skarı bu zaman diliminde de en çok tercih edilen skar olmuştur. 2010 yılına bakıldığında ise superolateral ve superomedial pedikülün ağırlıkta olduğu gözlendi. Skar dağılımlarında ters T skarın yanında vertikolateral skarın da sık tercih edildiği görülmüştür.
Sonuç: Meme küçültme ameliyatları çok farklı teknik ve modifikasyon içeren cerrahiler arasındadır. Bunun sebebi, her tekniğin, kullanılan pedikülün kendine has avantaj ve dezavantajları olmasıdır. Ayrıca, cerrahın tecrübesi arttıkça her teknik içerisindeki eksikliklerin daha net ortaya konabilmesi mümkün olabilir ve o eksik noktaların giderilmesi hedeflenebilir. Kliniğimizdeki üç farklı zaman kesitinde ortaya konan değişikliklerin de temelde bu süreci yansıttığını düşünmekteyiz.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kaynaklar

Cardenas-Camarena L, Vergara R. Reduction Mammaplasty with Superior-Lateral Dermoglandular Pedicle: Another Alternative. Plast Reconstr Surg. 2001 107(3): 693-9.

Altobelli JA. Reduction mammaplasty: a preference for the inferior pedicle technique. Plast Reconstr Surg. 2001 108 (5): 1448.

Hunter Smith DJ, Smoll NR, Marne B, Maung H, Findlay MW. Comparing breast-reduction techniques: Time-to-event analysis and recommendations. Aesth Plast Surg. 2012 Jan 19. (Epub ahead of print)

James A, Verheyden C. A retrospective study comparing patient outcomes of wise pattern-inferior pedicle and vertical pattern-medial pedicle reduction mammoplasty. Ann Plast Surg. 2011 67(5):481-3.

Echo A, Guerra G, Yuksel E. The dermal suspension sling: shaping the inferior pedicle during breast reduction. Aesth Plast Surg. 2011 35(4): 608-16.

Brown RH, Izaddoost S, Bullocks JM. Preventing the bottoming out and star-gazing phenomena in inferior pedicle breast reduction with an acellular dermal matrix internal brassiere. Aesth Plast Surg. 2010 34(6): 760-7.

Adham A, Sawan K, Lovelace C, Jaeger NJ, Adham C. Unfavorable outcomes with vertical reduction mammoplasty: part II. Aesthet Surg J. 2011 31(1): 40-6.

Adham A, Sawan K, Lovelace C, Zakhary J, Adham C. Patient satisfaction with vertical reduction mammoplasty: part I. Aesthet Surg J. 2010 30(6): 814-20.

McCulley SJ, Schaverien MV. Superior and superomedial wise-pattern reduction mammaplasty: maximizing cosmesis and minimizing complications. Ann Plast Surg. 2009 63(2): 128-34.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.