ENOXAPARİN RANDOM PATERNLİ FLEP CANLILIĞINA KATKIDA BULUNMAZ: RAT SIRT DERİ FLEBİNDE DENEYSEL ÇALIŞMA

Nilgün Markal Ertaş, Hüseyin Borman

Özet


Giriş: Bu deneysel çalışmada, değişik dozlarda subkutan enjekte edilen enoxaparinin random paternli deri fleplerinin canlılığı üzerine etkisi araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: 32 erkek Sprague-Dawley rat (300-450 gram) kullanılarak 4 grup çalışıldı. Grup I (n=8): kontrol grubuna, ilaç verilmedi. Grup II (n=8): Enoxaparin (Clexane, Sanofi Aventis) 2 mg/kg, Grup III (n=8): Enoxaparin 4 mg/kg, Grup IV (n=8): Enoxaparin 8 mg/kg random paternli sırt deri flebinin (3x10 cm) diseksiyonundan 2 saat önce ratlara subkutan enjekte edildi. Flepler keskin diseksiyon ile kaldırıldı ve sonra yerlerine geri dikildi. Enoxaparin dozları ameliyat sonrası 1 hafta boyunca günde 2 defa tekrarlandı. 7. günde fleplerin ölü ve canlı alanları şeffaf asetat kağıda kopyalandı. Kopyalar daha sonra milimetrik kareli kağıt üzerine aktarıldı ve fleplerin ölü ve canlı alanları milimetre kare cinsinden sayıldı. Fleplerdeki ölü alanların toplam flep alanlarına oranı hesaplandı. Gruplar arasındaki farklılıklar Kruskal-Wallis testi ile incelendi. İstatistiksel anlamlılık p≤0.05 olarak kabul edildi.
Bulgular: Ölü alan genişliği Grup I’de 150±14.82, Grup II’de 140.71±25.8, Grup III’de 146.75±10,27 ve Grup IV’de 154,37±13,59 birim kare olarak bulundu. Gruplar arası farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (p≥0.05). Ölü alanın toplam flep alanına olan oranı Grup I için % 44.98±5.5, Grup II’de % 42.84±6.45, Grup III’de % 44.36±3.93, Grup IV’de % 47.26±6.95 olarak bulundu. Ölü alan yüzdesi açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlılık saptanamadı (p≥0.05).
Sonuç: Subkutan enoxaparin enjeksiyonu random paternli rat sırt deri flebinde canlılığı artırıcı etkiye sahip değildir.
Anahtar Kelimeler: enoxaparin, rat, random patern, deri flebi, flep canlılığı.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Turpie AG., Levine MN., Hirsh J., Carter CJ., Jay RM., Powers PJ. et al. A randomized controlled trial of a low-molecular-weight heparin (enoxaparin) to prevent deep vein thrombosis in patients undergoing elective hip surgery. N Engl J Med. 1986; 315(15): 925-929.

Noble S., Peters DH., Goa KL. Enoxaparin. A reappraisal of its pharmacology and clinical applications in the prevention and treatment of thromboembolic disease. Drugs. 1995; 49(3): 388-410.

Ibbotson T., Goa KL. Enoxaparin. An update of its clinical use in the management of acute coronary syndromes. Drugs. 2002; 62: 1407-1431.

Seruya M., Venturi ML., Iorio ML., Davison SP. Efficacy and safety of venous thromboembolism prophylaxis in highest risk plastic surgery patients. Plast Reconstr Surg. 2008; 122(6): 1701-1708.

Kim EK., Eom JS., Ahn SH., Son BH., Lee TJ. The efficacy of prophylactic low-molecular-weight heparin to prevent pulmonary thromboembolism in immediate breast reconstruction using the TRAM flap. Plast Reconstr Surg. 2009; 123(1): 9-12.

Pannucci CJ., Osborne NH., Wahl WL. Venous thromboembolism in thermally injured patients: analysis of the National Burn Repository. J Burn Care Res. 2011; 32(1): 6-12.

Pannucci CJ., Dreszer G., Wachtman CF., Bailey SH., Portschy PR., Hamill JB. et al. Postoperative enoxaparin prevents symptomatic venous thromboembolism in high-risk plastic surgery patients. Plast Reconstr Surg. 2011; 128(5): 1093-1103.

Ertaş NM., Goldman C., Deitcher S., Siemionow M. Dose response of enoxaparin at the cremaster muscle flap microcirculation. Microsurgery. 2005; 25: 147-151.

Chen LE., Seaber AV., Korompilias AV., Urbaniak JR. Effects of enoxaparin, standard heparin, and streptokinase on the patency of anastomoses in severely crushed arteries. Microsurgery. 1995; 16: 661-665.

Korompilias AV., Chen LE., Seaber AV., Urbaniak JR. Antithrombotic potencies of enoxaparin in microvascular surgery: influence of dose and administration methods on patency rate of crushed arterial anastomoses. J Hand Surg (Am). 1997; 22(3): 540-546.

Ritter EF., Cronan JC., Rudner AM., Serafin D., Klitzman B. Improved microsurgical anastomotic patency with low molecular weight heparin. J Reconstr Microsurg. 1998; 14:331-336.

Pratt J., Boudeau P., Uzan A., Imperato A., Stutzmann J. Enoxaparin reduces cerebral edema after photothrombotic injury in the rat. Haemostasis. 1998; 28(2): 78-85.

Libersan D., Khalil A., Dagenais P., Quan E., Delorme F., Uzan A., Latour JG. The low molecular weight heparin, enoxaparin, limits infarct size at reperfusion in the dog. Cardiovasc Res. 1998; 37(3): 656-666.

Vela AR., Littleton JC., O'Leary JP. The effects of minidose heparin and low molecular weight heparin on peritonitis in the rat. Am Surg. 1999; 65(5): 473-477.

Mary V., Wahl F., Uzan A., Stutzmann JM. Enoxaparin in experimental stroke: neuroprotection and therapeutic window of opportunity. Stroke. 2001; 32(4): 993-999.

Quartermain D., Li YS., Jonas S. The low molecular weight heparin reduces infarct size in a rat model of temporary focal ischemia. Cerebrovasc Dis. 2003; 16(4): 346-355.

Aşkar İ., Bozkurt M., Oktay MF., Keles C. Salutary effect of radiopaque contrast media on the survival of random-pattern skin flaps in the rat: an experimental study. Microsurgery. 2004; 24(1): 81-84.

Keyes GR., Singer R., Iverson RE., McGuire M., Yates J., Gold A. et al. Mortality in outpatient surgery. Plast Reconstr Surg. 2008; 122: 245-250.

Lemaine V., McCarthy C., Kaplan K. Venous thromboembolism following microsurgical breast reconstruction: an objective analysis in 225 consecutive patients using low-molecular-weight heparin prophylaxis. Plast Reconst Surg. 2011; 127: 1399-1406.

Xu LY., Wang JY., Pan J., Sun LN:, Xia Q., Luo BY. Effect of enoxaparin and aspirin on hemodynamic disturbances after global cerebral ischemia in rats. Resuscitation. 2010; 81: 1709-1713.

Ingber A., Trattner A., Cohen IR., Mekori YA. Low doses of low molecular weight heparin in vivo inhibits the elicitation of contact hypersensitivity. Acta Derm Venereol. 1994; 74(6): 454-456.

Hodak E., Yosipovitch G., David M., Ingber A., Chorev L., Lider O. et al. Low-dose low-molecular-weight heparin (enoxaparin) is beneficial in lichen planus: a preliminary report. J Am Acad Dermatol. 1998; 38(4): 564-568.

Dotan I., Hallak A., Arber N., Santo M., Alexandrowitz A., Knaani Y. et al. Low-dose low-molecular weight heparin (enoxaparin) is effective as adjuvant treatment in active ulcerative colitis: an open trial. Dig Dis Sci. 2001; 46(10): 2239-2244.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.