Kapak Görseli

GEBELİĞİN SEMPTOMATİK HALE GETİRDİĞİ ORBİTAL VENÖZ MALFORMASYON: OLGU SUNUMU

Muhammed Nebil Selimoğlu, Mehtap Karameşe, Mustafa Raşid Toksöz, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin

Özet


Giriş: Orbital kitle sebeplerinden biri vasküler malformasyonlardır. Vasküler malformasyonlar, gebelik ile beraber büyüme gösterir.
Olgu: Bu çalışmada 32 yaşındaki bir olgunun gebeliği sırasında semptomatik hale gelen ve tedavisinde cerrahi girişim gereken venöz malformasyon sunulmuştur.
Sonuç: Bu olgu eşliğinde ‘venöz malformasyon’ ve ‘kavernöz hemanjyom’ terminolojisi ve gebelikte venöz malformasyonların seyri ve tedavileri tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Orbital kavernöz hemanjiyom, gebelik, venöz malformasyon.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKLAR

Thorn-Kany M, Arrue P, Delisle MB, Lacroix F, Lagarrigue J, Manelfe C. Cavernous hemangiomas of the orbit: MR imaging. J Neuroradiol 1999; 26(2):79-86.

Günalp I, Gündüz K. Vascular tumors of the orbit. Doc Ophthalmol 1995; 89(4):337-45.

Zauberman H, Feinsod M. Orbital hemangioma growth during pregnancy. Acta Ophthalmol 1970;48: 929 –33.

Marler JJ, Mulliken JB, Mathes SJ. Plastic Surgery. 2th ed. Elseiver, Saunders, California. 2006.

Meena M, Naik M, Honavar S. Acute recurrence of orbital cavernous hemangioma in a young man: A case report. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2012;28(4):93-5.

Justová E, Pazdera J, Mihál V, Nekula J. Haemangiomas of the orbit. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2003;147(1):43-9.

Sunness JS. The pregnant woman’s eye. Surv Ophthalmol 1988;32(4):219–38.

Djunic I, Elezovic I, Ljubic A, Markovic O, Tomin D, Tadic J. Diffuse cavernous hemangioma of the left leg, vulva, uterus, and placenta of a pregnant woman. Int J Gynaecol Obstet. 2009;107(3):250-1.

Eiseman AS, Bigelow D, Cockerham KP. Growth of a presumed orbital venous anomaly during pregnancy with spontaneous resolution postpartum. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2009;25(3):247-8.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.