İki Taraflı Radial Eksiklik (Vaka Takdimi)

Nedim Savacı, Ayhan Taştekin, Hasan Koç

Özet


Hastanemizde doğan iki taraflı total radius ve başparmak yokluğu ile karakterize bir vakayı, eşlik eden diğer anomalileriyle (damak yarığı, mikrognati, atrial septal defekt, aspleni, hemoglobin S) birlikte sunup tartışmayı uygun bulduk.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.