Kapak Görseli

İLERİ YAŞLI HASTALARDA ONKOLOJİK REZEKSİYON SONRASI BURUN VE ÇEVRESİNİN ALIN FLEBİ İLE ONARIMI

Onur Egemen, Muhammed Beşir Öztürk, Özay Özkaya, İlker Üsçetin, Mithat Akan

Özet


Giriş:
Burun ve çevresi, yüzde deri kanserlerinin en sık görüldüğü bölgedir. Yüzün tam ortasında yer alan bu bölgenin onarımı, fonksiyonel ve estetik önemi nedeni ile iyi bir planlama ve tüm yapıların rekonstrüksiyonu gerekir. Ancak eşlik eden hastalıkların arttığı ileri yaşlı hasta grubunda, kabul edilebilir onarımı mümkün olan en hızlı biçimde elde etmek özellikle önemlidir.
Çalışmamızda özellikle ileri yaşlı ve ek hastalıkları bulunan olgularda burun ve perinazal bölge tümör rezeksiyonu sonrası alın flebi ile rekonstrüksiyon sonuçlarımız ve geç dönem değerlendirmemiz sunulmaktadır.
Gereç ve Yöntem:
2008-2011 yılları arasında burun ve perinazal bölgeden malign tümör rezeksiyonu sonrası alın flebi ile rekonstrüksiyon yapılan 60 yaşın üzerindeki hastaların kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Kontrole gelebilen 24 hasta çalışmamıza dahil edilmiştir.
Hastalar mevcut ek hastalıklar, tümör tipi, tümör boyutları, defekt lokalizasyonu, uygulanan cerrahi işlem, flep sağ kalımı, operasyon süresi, komplikasyonlar ve fonksiyonel sonuç açısından değerlendirildi. Olgular estetik tatmin bakımından sorgulandı.Bulgular:
On dört erkek, on kadın toplam 24 hasta çalışmaya dahil edildi. Ortalama hasta yaşı 74,1 (64-87 yaş) idi. Takip süremiz ortalama 23,5 ay idi (5-42 ay). Tümör tipi 15 olguda bazal hücreli karsinom, 9 olguda yassı epitel hücreli karsinomdu. Tümör boyutları 1x1 cm ile 8x6 cm (ortalama boyutu 11,9 cm2) arası değişmekteydi. Tümör rezeksiyonları sonrası ortalama defekt boyutu 17,2 cm2 idi.
Olgularımızın hiçbirinde tam ya da kısmi flep kaybı yaşanmadı. Bir olgumuz haricinde tümör nüksü gelişmedi. Bir olgumuzda punktum ve gözyaşı kanaliküli hasarı nedeniyle epifora gelişti.
İki olgumuz ise estetik görünümü iyileştirme amacıyla ek cerrahi işlem istediler. Bu olgulara flep inceltmesi yapıldı.
Sonuç:
Alın flebi burun ve perinazal bölgenin tümör rezeksiyonu sonrası onarımında renk ve doku kalitesi uyumu, hızlı uygulanabilmesi ve tatmin edici estetik sonuçları ile ileri yaşlı hastalarda güvenli bir seçenektir.

Anahtar kelimeler: alın flebi, burun rekonstrüksiyonu, ileri yaşlı, defekt, onarım

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Price DL, Sherris DA, Bartley GB, Garrity JA: Forehead flap periorbital reconstruction. Arch Facial Plast Surg 2004;6: 222-7

Bardach J. Local Flaps and Free Skin Grafts in Head and Neck Reconstruction. St. Louis, Mosby Year Book, 1992

Smith V, Walton S. Treatment of facial Basal cell carcinoma: a review. J Skin Cancer 2011;2011:371-80.

Diffey BL, Tate TJ, Davis A. Solar dosimetry of the face: the relationship of natural ultraviolet radiation exposure to basal cell carcinoma localization. Phys Med Biol 1979;24:931–9.

Shumrick KA, Campbell A, Becker F. Nasal reconstruction in the elderly patient. Arch Facial Plast Surg 1999;1:297-301.

Quatela VC, Sherris DA, Rounds MF. Esthetic refinements in forehead flap nasal reconstruction. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1995;121:1106-13.

Schliephake H, Schmelzeisen R, Neukam FW. Long-term results of blood flow and cutaneous sensibility of flaps used for the reconstruction of facial soft tissues. J Oral Maxillofac Surg 1994;52:1247-52.

Tei TM, Larsen J. Use of the subcutaneously based nasolabial flap in lower eyelid reconstruction. Br J Plast Surg 2003;56:420-3.

Spinelli HM, Jelks GW. Periocular reconstruction; a systematic approach. Plast Reconstr Surg 1993;91:1017–24.

Scuderi N, Ribuffo D, Chiummariello S. Total and subtotal upper eyelid reconstruction with the nasal chondromucosal flap: a 10-year experience. Plast Reconstr Surg 2005;115:1259-65.

Siddiqui A, Ditmars Jr. Island rotation flap for nasal reconstruction. Plast Reconstr Surg 2005;116:1604-09.

Park SS: Reconstruction of nasal defects larger than 1.5 cm in diameter. Laryngoscope 2000;110:1241-50.

Lee JJ, Zimbler MS. Paramedian forehead flap for the reconstruction of large nasal defects. Ear Nose Throat J 2004;83:322.

Cuesta-Gil M, Concejo C, Acero J, Navarro-Vila C, Ochandiano S. Repair of large orbito-cutaneous defects by combining two classical flaps. J Craniomaxillofac Surg 2004;32:21-7.

Millard DR Jr. Total reconstructive rhinoplasty and a missing link. Plast Reconstr Surg 1966;37:167-83.

Millard DR Jr. Reconstructive rhinoplasty of the tip. Clin Plast Surg 1981;8:507-20.

McCarthy JG, Lorenc ZP, Cutting C, Rachesky M. The median forehead flap revisited: The blood supply. Plast Reconstr Surg 1985;76: 866.

Shumrick KA, Smith TL. The anatomic basis for the design of forehead flaps in nasal reconstruction. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1992;118:373-9.

Millard DR Jr. Reconstructive rhinoplasty for the lower two-thirds of the nose. Plast Reconstr Surg 1976;57:722-8.

Mc Dowell F. The classic reprint: Ancient ear-lobe and rhinoplastic operations in India. Plast Reconstr Surg 1969;43: 515-22.

Menick FJ. A 10-year experience in nasal reconstruction with the three stage forehead flap. Plast Reconstr Surg 2002;109:1839-55.

Reece EM, Schaverien M, Rohrich RJ. The paramedian forehead flap: a dynamic anatomical vascular study verifying safety and clinical implications. Plast Reconstr Surg 2008;121:1956-63.

Boyd CM, Baker SR, Fader DJ, Wang TS, Johnson TM: The forehead flap for nasal reconstruction. Arch Dermatol 2000;136:1365-70.

Millard DR Jr. Reconstructive rhinoplasty for the lower half of a nose. Plast Reconstr Surg. 1974;53:133-9

Mc Gregor JC, Mc Lean NR. Reconstruction of a large nasal defect using a bilobed forehead flap. Ann Plast Surg 1982;9:419-24.

Moschella F, Cordova A. Expanded forehead (Fricke) flap for large defect of lateral canthal area. Eur J Plast Surg 1993;16:122-4.

Iida N, Oshumi N, Tonegawa M, Tsutsumi K. Repair of full thickness defect of the nose using an expanded forehead flap and a glabellar flap. Aesth Plast Surg 2001;25:15-19.

Ullmann Y, Fodor L, Shoshani O, Rissin Y, Eldor L, Egozi D, et al. A novel approach to the use of the paramedian forehead flap for nasal reconstruction. Plast Reconstr Surg 2005;115:1372-78s

Richardson GS, Hanna DC, Gaisford JC. Midline forehead flap nasal reconstructions in patients with low browlines. Plast Reconstr Surg 1972;49: 130-3.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.