AYNI ARTER KULLANIMI İLE ARDIŞIK SKAPULAR SERBEST FLEP VE ‘TOE TO THUMB’ TRANSFER İLE FONKSİYONEL EL REKONSTRÜKSİYONU: OLGU SUNUMU

Önder Karaaslan, Erhan Sönmez, Özlem Karataş Silistreli, Yağmur Kaan Bedir

Özet


Giriş: Endüstriyel sektör çalışanlarında komplike, ezici el yaralanmaları sıkça görülmektedir. Bu tür yaralanmalarda ele fonksiyonunu kısmen de olsa geri kazandırabilmek, uzun tedavi süreçleri ve birden çok aşamalı cerrahi prosedürler uygulanmasını gerektirmektedir.
Olgu Sunumu: Burada, ciddi ezici el yaralanması olan bir olguda, alıcı olarak aynı arter kullanılarak ardışık seanslarda serbest skapular flep ve toe to thumb prosedürlerinin uygulanması başarılı bir fonksiyonel restorasyon sağlanmıştır.
Tartışma: Rekonstrüktif el cerrahisi; tanımlanmış kompleks prosedürler sayesinde ele yeniden kabul edilebilir fonksiyon sağlayabilmektedir. Bu nedenle, ciddi yaralanması olan bir elde tedavinin ilk aşamalarında amputasyon kararı; sadece onarımın mümkün olmadığından emin olunduğu koşullarda verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: el, rekonstrüksiyon, skapular, flep, ayak parmağı

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Posch JL, Weller CN. Mangle and severe wringer injuries of the hand in children. J Bone Joint Surg 1954;36:57-63.

Tintle SM, Baechler MF, Nanos GP, Forsberg JA, Potter BK. Traumatic and trauma-related amputations: Part II: Upper extremity and future directions. J Bone Joint Surg Am 2010;92:2934–45.

Johansen K, Daines M, Howey T, Helfet D, Hansen ST Jr. Objective criteria accurately predict amputation following lower extremity trauma. J Trauma 1990;30: 568–72.

S. Togawa, N. Yamami, H. Nakayama, Y. Mano, K. Ikegami, S. Ozeki. The validity of the mangled extremity severity score in the assessment of upper limb injuries. Bone Joint Surg Br 2005; 87(11): 1516-1519.

Chong KS Alphonsus. Principles in the management of a mangled hand. Indian J Plast Surg 2011; 44(2): 219–226.

Huang D, Wang HG, Wu WZ, Zhang HR, Lin H. Functional and aesthetic results of immediate reconstruction of traumatic thumb defects by toe-to-thumb transplantation. Int Orthop 2011;35(4):543-7

Hashmi PM. Free scapular flap for reconstruction of upper extremity defects. J Coll Physicians Surg Pak 2004;14(8):485-8.

Sauerbier M, Erdmann D, Bickert B, Wittemann M, Germann G. Defect coverage of the hand and forearm with a free scapular-parascapular flap. Handchir Mikrochir Plast Chir 2001;33(1):20-5.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.