Cherubism (Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi)

Bahattin Çeliköz, Mustafa Deveci, Naki Selmanpakoğlu

Özet


Cherubim, yaşamın ilk yıllarında başlayan, ilerleyici karakterde, daha sık mandibulayı tutan, ancak diğer yüz kemiklerinde görülen simetrik, ağrısız, sert, fibro-osseöz yapı ile jel yapı arasında değişebilen, kistik kitlelerle karakterize otozomal dominant gçiş gösterebilen bir hastalıktır. Kliniğimize alt çene kemiğindeki şişlik yakınmasıyla başvuran 21 yaşındaki erkek hastaya, intraoral girişimle küretaj yapılarak enjektör yardımıyla demineralize kemik tozu ile hidroksilapatit karışımı enjekte edildi. Postoperatif röntgen kontrollerinde yeterli kal teşekkülünün geliştiği saptandı. Estetik ve fonksiyonel açıdan sonuçlar tatminkar bulundu. Bu makalede nadir olarak görülen cherubismin kliniği ve histolojik özelliklerinin yanında uyguladığımız tedavi yöntemi tartışılacaktır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.