Kapak Görseli

MEDIAL BAZLI DISTAL ÜÇGEN GLANÜLER FLEP: HİPOSPADİAS ONARIMLARINDA MEATAL DARLIĞI ÖNLEMEDE ALTERNATİF BİR YÖNTEM

Salih Onur Başat, Özay Özkaya, Gaye Filinte, Mithat Akan, İlker Üsçetin

Özet


ÖZET

Giriş: Hipospadias her 1000 canlı erkek doğumda 3.2 oranında görülen genitoüriner sistemin yaygın bir doğumsal malformasyonudur. Hipospadias da üretral rekonstrüksiyon için farklı cerrahi teknikler kullanılmaktadır. Bütün onarım tekniklerindeki amaçlar: düz bir penis, normal yerleşimli meatus, uygun üretral boyut, normal idrar akımı, yeterli deri örtüsü ve erişkin yaşta normal bir cinsel fonksiyon sağlamaktır.
Gereç ve Yöntem: Tübülarize insizyonlu plak (TIP) üretroplasti tekniği 1994 yılında Snodgrass tarafından tanımlanmıştır, bugün TIP üretroplastisi proksimal ve distal hipospadias tedavisinde en sık kullanılan yöntemdir. Diğer tekniklere kıyasla daha düşük komplikasyon oranına ve tek seanslı onarım şansına sahiptir. Bu avantajlarına rağmen üretrokutanöz fistül, meatal darlık ve neoüretral daralma bu tekniğin en önemli komplikasyonlarındandır. Meatal darlık tek başına ya da fistül oluşumu ile beraber TIP üretroplastisinin yaygın ve ciddi bir komplikasyonudur. Biz bu çalışmada meatal darlığı önlemek için TIP üretroplastisine kombine olarak kullandığımız medial bazlı distal üçgen glanüler flep tekniği kullanarak opere ettiğimiz 8 hastayı değerlendirdik.
Bulgular:6 ile 15 ay arasında değişen takip süreleri boyunca hiçbir hastada meatal darlık gözlenmedi.
Sonuçlar: Her hastada kozmetik olarak normal yarık şeklinde ve glans ucunda olması gereken yerde meatal açıklık oluşturabildik. Bütün hastalarımızda tek kaynaklı düzgün bir idrar akımı sağladık. Fistül gelişen bir hastamızda ise fistül onarımını takiben nüks gözlemlemedik.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKLAR

Duckett JW. Hypospadias. In Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED Jr, Wein AJ eds, Campbell’s Urology, 7th edn, Vol. 3. Chapt 68. Philadelphia: WB Saunders, 1998: 2093-119

Sharma G. Tubularized-incised plate urethroplasty in adults. BJU Int. 2005 Feb;95(3):374-6.

Duckett JW, Baskin LS. Hypospadias. In Gillenwater JY, Grayhack JT, Howard SS, Duckett JW eds, Adult and Pediatric Urology, 3rd edn. Chapt 55. St. Louis: Mosby 1996: 2549-87

Snodgrass W. Tubularized-incised plate urethroplasty for distal hypospadias. J Urol 1994; 151: 464-5

Zaontz MR. Thiersch-Duplay procedure. In Ehlrich RM, Alter GJ eds. Reconstructive and Plastic Surgery of the External Genitalia. Adult and Pediatric Urology. 1st edn. Chapt. 10. Philadelphia: WB Saunders, 1999. 48-53

Eliçevik M, Tireli G, Demirali O, Unal M, Sander S. Tubularized Incised Plate Urethroplasty: 5 Years’ Experience. Int Urol Nephrol. 2007;39(3):823-7. Epub 2007 Jan 13

Al-Hunayan AA, Kehinde EO, Elsalam MA, Al-Mukhtar RS. Tubularized incised plate urethroplasty: Modification and outcome. Int Urol Nephrol. 2003;35(1):47-52

Caliskan Z, Vuruskan H, Kucuk M, Kordan Y, Yavascaoglu I, Oktay B. The Ideal Surgical Procedure in Distal Hypospadias Cases. Uludag Medical Journal 2005; 31(1): 35-8.

Erol A, Baskin LS, Li YW, Liu WH. Anatomical studies of the uretral plate. Why preservation of the urethral plate is important in hypospadias repair. BJU Int 2000; 85: 728-34

Samuel M, Wilcox DT. Tubularized incised-plate urethroplasty for distal and proximal hypospadias. BJU Int. 2003 Nov;92(7):783-5

Borer JG, Bauer SB, Peters CA, Diamond DA, Atala A, Cilento BG. Tubularized incised plate urethroplasty expanded use in proximal and repeat surgery for hypospadias. J Urol 2001; 165: 581-5

Snodgrass WT, Lorenzo A, Tubularized incised urethroplasty for hypospadias re-operation. BJU Int 2002; 89: 98-100

Marte A, Di lorio G, De Pasquale M, Lotrufo AM, Di Meglio D. Functional evaluation of the tubularized incised-plate repair of midshaft-proximal hypospadias using uroflowmetry. BJU Int 2001; 87: 540-3

Ulkur E, Ergun O, Celikoz B. Tubularized incised plate urethroplasty (tipu) technique for complicated secondary hypospadias repairs. Turkish Journal Of Plastic Surgery 2005; 13(3): 158-2.

Snodgrass W. Does tubularized, incised plate hypospadias repair create neourethral strictures? J Urol 1999; 162: 1159-1.

Kolon TF, Gonzales ET Jr. The dorsal inlay graft for hypospadias repair. J Urol 2000; 163(6): 1941-3.

Baran CN, Sungur N, Kilinc H, Ozdemir R, Sensoz O. T incision technique in distal hypospadias: A modification of meatal advancement and glanuloplasty. Plast Reconstr Surg 2002; 109(3): 1018-4.

Caliskan Z, Vuruskan H, Kucuk M, Kordan Y, Yavascaoglu I, Oktay B. The Ideal Surgical Procedure in Distal Hypospadias Cases. Uludag Medical Journal 2005; 31(1): 35-8.

Elbarky A. Tubularized incised urethral urethroplasty: is regular dilatation necessary for success? BJU Int 1999;84: 683-8

Lorenzo AJ, Snodgrass WT. Regular dilatation is unnecessary after tubularized incised-plate hypospadias repair. BJU Int 2002; 89: 94-7
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.