Kapak Görseli

İhmal Edilmiş Dev Baş-Boyun Kanserleri Üzerine Epidemiyolojik Bir Bakış

Önder Karaaslan, Erhan Sönmez, Özlem Karataş Silistreli

Özet


Yirmi birinci yüzyılda modern tıp çağı içerisinde olmamıza rağmen, halen, kliniklerde ihmal edilmiş ve dev boyutlara ulaşmış baş-boyun deri tümörleri karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, ihmal edilmiş bu dev malignitelerin progresyonu veya tedavi yaklaşımlarından ziyade, bu kadar gecikilmiş olmasının altında yatan sebepleri irdeleyen epidemiyolojik bir analiz sunmayı amaçladık. Çalışmaya dev boyutlara ulaşmış baş boyun kanserli 31 hasta dahil edilmiş ve 13 ayrı sorudan oluşan bir anket yöntemi ile değerlendirme yapılmıştır. Hastaların %61’inin herhangi bir eğitim görmemiş, ya da ilkokul mezunu olduğu tespit edilmiştir. Yine hastaların %60’ından fazlasının yoksulluk sınırının altında oldukları saptanmıştır. Hastaların %29’u mevcut klinik tablonun önemli bir durum veya hastalık olduğunu düşünmediklerini,%42’si ise ameliyat edilirse kitlenin yayılabileceği endişesi nedeniyle bu kadar geciktiklerini beyan etmişlerdir. Sonuç olarak bu epidemiyolojik çalışma bize göstermiştir ki, hastaların düşük sosyoekonomik seviyeleri ve de eğitim seviyesi düşüklüğü ile bunun beraberinde getirdiği yanlış düşünceler, bu sağlık ihmallerine yol açan en önemli etkenlerdir. Sosyokültürel ve eğitimsel yetersizliğin beraberinde getirdiği yanlış inanışlar, Onkolojik cerrahi ile uğraşan hekimlerin aşmaları gereken en önemli zorluk gibi gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: İhmal edilmiş, dev, baş boyun, kanser, epidemiyolojik

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Papadopoulos O, Konofaos P, Chrisostomidis C, Champsas G, Frangoulis M,Karakitsos P, Stratigos A, Gogas H, Katsambas A, Kostakis A. Nonmelanoma skin tumors involving the craniofacial region: our 22 years of experience. J Craniofac Surg. 2007;18(5):1021-33.

de Bree E, Laliotis A, Manios A, Tsiftsis DD, Melissas J. Super giant basal cell carcinoma of the abdominal wall: still possible in the 21st century. Int J Dermatol. 2010;49(7):806-9.

Rossi R, Campolmi P, Giomi B, Massi D, Cappugi P. Giant exophytic basal cell carcinoma treated with radiotherapy. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2002;16(4):374-6.

Pătraşcu V, Stoica LE, Georgescu CV, Pătru E. Histopathological and

clinical-progressive profile of skin carcinomas: study on 1688 cases. Rom J Morphol Embryol. 2010;51(1):171-80.

Asilian A, Tamizifar B. Aggressive and neglected basal cell carcinoma.Dermatol Surg. 2005;31(11 Pt 1):1468-71.

Rossi R, Campolmi P, Giomi B, Massi D, Cappugi P. Giant exophytic basal cell carcinoma treated with radiotherapy. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2002;16(4):374-6.

Varga E, Korom I, Raskó Z, Kis E, Varga J, Oláh J, Kemény L. Neglected Basal cell carcinomas in the 21st century. J Skin Cancer. 2011;2011:392151.

Blum A, Brand CU, Ellwanger U, Schlagenhauff B, Stroebel W, Rassner G, Garbe C. Awareness and early detection of cutaneous melanoma: an analysis of factors related to delay in treatment. Br J Dermatol. 1999 ;141(5):783-7.

Doherty VR. Why are there delays in patients presenting with melanoma? Br J Dermatol. 1999;141(5):780-2.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.