Kapak Görseli

ALT EKSTREMİTEDE İLERİ DERECEDE LOKAL REKÜRRENS VE İNTRANSİT METASTAZLI MALİGN MELANOM OLGUSU

Ayşin Karasoy Yeşilada, Fatih Irmak, Kamuran Zeynep Sevim, Damlanur Sakız

Özet


Malign melanom (MM) deri kanserleri içerisinde 3. sıklıkta görülen tüm dünyada ve ülkemizde insidansı artmakta olan, mortalite oranı en yüksek cilt kanseridir. Malign melanomlu hastaların tedavisinde amaç primer melanomun ve bölgesel lenf nodu metastazlarının ve nadiren uzak metastazların cerrahi olarak tedavisidir. Erken tanı ve yeterli primer cerrahi rezeksiyon malign melanom tedavisinin temelidir.
Lokal nüks, patolojik olarak ilk cerrahi rezeksiyonu geniş lokal eksize edilmiş cerrahi skarın 2 cm dışına kadar gelişen melanomdur ve in-transit metastaz ise orijinal lezyon ve bölgesel lenf nodları alanı arasında kalan alanda orijinal lezyondan 2 cm’den daha uzak gelişen herhangi bir lezyondur.
Malign melanomun lokal nüks ve in-transit metastaz görülme sıklığı ve mortalite oranı yaşla artar.
Sunduğumuz bu olguda 85 yaşında kadın hastanın ayak tabanında tümör kalınlığı 4,75 mm olan malign melanom, geniş lokal eksize edilmiş ve inguinal diseksiyon uygulanmıştır. Takiplerine gelmeyen hasta 2 yıl sonra tüm bacağa yayılmış olan çok sayıda in-transit metastaz ve lokal rekürrens ile başvurmuştur.
Son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalar lokal nüks ve in-transit metastazların özellikle 65 yaşın üzerinde, başlangıç tümör kalınlığı 4 mm’den fazla, mitotik hızı mm2 de 11’in üzerinde olan ve anjiyolenfatik invazyon bulunan hastalarda görüldüğünü göstermiş ve yaşla ilgili olarak lenfatik fonksiyonların değişerek nod tutulumunun azaldığını ve yaşlı hastalarda in-transit metastazların arttığını saptamışlardır. Böyle yüksek riskli hastalar özellikle teşhisten sonraki ilk 18 ayda erken nükslerin saptanabilmesi için sıkı takip edilmelidirler.

Anahtar Sözcükler: Malign melanoma, in-transit metastaz,

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Rigel, DS. The incidence of malignant melanoma in the United States: Issues as we approach the 21th century. J. Am.Acad.Dermatol. 77:533-537, 1996

Godar DE, Worldwide increasing incidences of cutaneous malignant melanoma. Journal of skin cancer 2011: J Skin Cancer. 2011:858425. Epub 2011 Oct 10.

Armstrong BK, Kricker A. How much melanoma is caused by sun exposure? Melanoma Res 1993, 3(6), 395–401.

Green A, Trichopoulos D. Skin cancer. In Adami HO, Hunter D, Trichopoulos D, eds. Textbook of cancer epidemiology. New York, Oxford University Press, 2002, pp 281–300

Balch CM [et al] Cutaneous melanoma. 3rd ed. St. Louis. Quality Medical Publishing Inc. 1998

Balch CM, Gershenwald JE, Soong SJ, Thompson JF, Atkins MB, Byrd DR, et al.

Final version of 2009 AJCC melanoma staging and classification. J Clin Oncol. 2009 Dec 20;27(36):6199-206. Epub 2009 Nov 16.

Stucky CCH, Gray RJ, Dueck AC, Wasif N, Laman SD, Sekulic A, Pockaj BA. Risk factors associated with local and in-transit recurrence of cutaneous melanoma. The American journal of surgery, 2010;200(6):770-775

Conway W C, Faries MB, Nicholl MB, Terando AM, Glass EC, Sim M, Morton DL. Age-related lymphatic dysfunction in melanoma patients. Ann Surg Oncol 2009;16:1548-1552

Clary BM, Brady MS, Lewis JJ, Coit DG. Sentinel lymph node biopsy in the management of patients with primary cutaneous melanoma: review of a large single-institutional experience with an emphasis on recurrence.Ann Surg 2001;233(2):250–8.

Estourgie SH, Nieweg OE, Valdes Olmos RA, Hoefnagel CA, Kroon BB. Review and evaluation of sentinel node procedures in 250 melanoma patients with a median follow-up of 6 years. Ann Surg Oncol 2003;10(6):681–8.

Stone CA. Does sentinel lymph node biopsy increase the risk of in-transit disease in patients with malignant melanoma? Br J Plast Surg. 2005;58(5):738-9.

Tas F, Kurul S, Camlica H, Topuz E. Malignant melanoma in Turkey: a single institution's experience on 475 cases. Jpn J Clin Oncol. 2006;36(12):794-9. Epub 2006 Oct 23

Tas F. Age-specific Incidence Ratios in Malignant Melanoma in Turkey: Melanoma in Older People is Increasing. Acta Derm Venereol. 2011;91(3):353-4.

Eggermont AM. Treatment of melanoma in-transit metastases confined to the limb. Cancer Surv 1996; 26: 335–349.

Turley RS, Raymond AK, Tyler DS. Regional treatment strategies for in-transit melanoma metastasis. Surg Oncol Clin N Am. 2011;20(1):79-103. Review.

Şimşek T, Sönmez A, Demir A, Tayfur V, Güneren E, Eroğlu L, et al. Kutanöz malign melanomlu 84 hastaya ait klinik deneyimlerimiz. Türk Plast Rekonstr Es Cer Derg. 2011;19(3):113-6
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.