Kapak Görseli

Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Donör Alanını Korumak için Dizayn Edilmiş Basit Strafor Çerçeve

Ufuk Askeroğlu, Seda Asfuroğlu Barutça, Turgut Kayadibi, İlker Üsçetin, Mithat Akan

Özet


Kısmi kalınlıkta deri grefti işleminin hastayı en rahatsız eden kısmı donör alanın açık bırakılmasıdır. Donör alan koruması kolay dizayn edilebilir, elle yapılabilen ve ciddi mali yük getirmeyen strofor çerçeve gibi basit yöntemlerle sağlanabilir. Makalenin amacı greft donör sahasının korunmasında hastaya yardımcı olan, aynı zamanda rahat bir pansuman sağlayan bu yeni ve ekonomik yöntemi tanıtmak. Bu çerçeve kıyafetler ve çarşaflarla olan fiziksel teması engelleyerek hastaya rahatça mobilize olma imkanı verirken yara alanını temiz tutmada yardımcı olmaktadır. Bu metodun kalitatif sonuçları hastaların pozitif geri dönüşleri, elbise giyebilme avantajları ve yatış süresince artmış memnuniyetleri olarak değerlendirildi.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Hedman TL, Chapman TT, Dewey WS, Quick CD, Wolf SE, Holcomb JB. Two Simple Leg Net Devices to Protect Lower Extremity Skin Grafts and Donor Sites and Prevent Decubitus. J Burn Care Res. 2007;28;115-9.

Akan M, Yildirim S, Misirlioğlu A, Ulusoy G, Aköz T, Avci G. An alternative method to minimize pain in the split-thickness skin graft donor site. Plast Reconstr Surg. 2003;111;2243-9.

Akan M, Yildirim S, Misirlioğlu A, Cakir B, Taylan G, Akoz T. Ice Application to Minimize Pain in the Split-Thickness Skin Graft Donor Site. Aesth Plast Surg. 2003; 27;305–307

Hallock GG. The cosmetic split-thickness skin graft donor site. Plast Reconstr Surg. 1999; 104; 2286-8

Serghiou M, Farmer S, Rubio M, et al. A suspension device to protect delicate grafts on extremities and prevent pressure sores during immobilization.In Proceedings of the 37th Annual Meeting of the American Burn Association, Chicago, IL; May, 2005
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.