Kapak Görseli

Kimura Hastalığı: İki Olgu Sunumu ile Birlikte Literatürün Gözden Geçirilmesi

Önder Karaaslan, Görkem Çalışkan, Özlem Karataş Silistreli, Erhan Sönmez, Aylin Örgen Çallı

Özet


Kimura Hastalığı, kronik inflamatuar bir hastalık olup kesin etiyolojisi halen bilinmemektedir. Batıda oldukça nadir olmasına rağmen, Asya’da endemiktir. Hastalar, genellikle yavaşça büyüme gösteren, tek veya birden fazla subkutan kitleler ile başvururlar. Sıklıkla bölgesel lenfadenopati, serum eozinofil seviye yüksekliği ve artmış serum immünglobulin E seviyesi eşlik eder. Kimura Hastalığı için uygun tedavi yöntemi halen tartışmalıdır. Burada, Kimura hastalığı olan iki erkek hasta sunulmuştur. Kırk beş yaşındaki ilk hastanın, sağ yanak bölgesinde ve sol kaş medial komşuluğunda multisentrik subkutan lezyonları bulunmaktaydı. İkinci hasta ise 58 yaşındaydı ve frontal bölge orta hatta subkutan nodüler bir kitleye sahip idi. Her iki hasta da opere edildi ve tüm lezyonlar dikkatlice tamamen eksize edildiler. Her iki hastaya da kortikosteroid veya radyoterapi gibi bir adjuvan terapi verilmedi ve birinci yıl sonunda her iki hastanın takiplerinde nüks izlenmedi. Her ne kadar, rekürrens olasılığı hakkında konuşmak için erken olsa da, dikkatlice yapılır ise tek başına cerrahi ile kür sağlanabileceğine inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Kimura, lenfadenopati, eozinofili

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Jani A, Coulson M. Kimura's disease. A typical case of a rare disorder. West J Med 1997;166(2):142-4.

Chusid MJ, Rock AL, Sty JR, Oechler HW, Beste DJ. Kimura's disease: an unusual cause of cervical tumour. Arch Dis Child 1997;77(2):153-4.

Kumar V, Salini, Haridas S. Kimura's disease: An uncommon cause of lymphadenopathy. Indian J Med Paediatr Oncol 2010;31(3):89-90.

Karabudak O, Taskapan O, Bozdogan O, Dogan B. Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia: atypical appearance in an older patient. Indian J Dermatol 2008;53(3):144-5.

Horikoshi T, Motoori K, Ueda T, Shimofusa R, Hanazawa T, Okamoto Y, Ito H. Head and neck MRI of Kimura disease. Br J Radiol 2011;84(1005):800-4.

Panicker VV, Dhramaratnam AD, Kuruvilla J. Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia. Indian Dermatol Online J 2012;3(1):80.

Al-Muharraqi MA, Faqi MK, Uddin F, Ladak K, Darwish A. Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia (epithelioid hemangioma) of the face: An unusual presentation. Int J Surg Case Rep 2011;2(8):258-60.

Guimaraes CS, Moulton-Levy N, Sapadin A, Vidal C. Kimura's Disease. Case Report Med 2009;2009:424053.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.