Kapak Görseli

DERMATOFİBROSARKOMA PROTUBERANS: GENİŞ EKSİZYON İLE TEDAVİ EDİLEN 14 OLGUNUN ANALİZİ

Mustafa Durgun, Caferi Tayyar Selçuk, Burhan Özalp, Hülda Rıfat Özakpınar, Ergin Seven, Mehmet Bozkurt, Ali Teoman Tellioğlu

Özet


Giriş: Dermatofibrosarkoma protuberans(DFSP) dermis ve cilt altı dokudan kaynaklanan ağrısız, yavaş büyüyen plak ve nodüller şeklinde ortaya çıkan fibroblastik bir tümördür. Bu çalışmada dermatofibrosarkoma protuberans nedeniyle ameliyat edilen 14 hasta yeterli cerrahi sınır ve nüks açısından incelendi.
Gereç Yöntem: Bu çalışmaya Ocak 2007-Ekim 2012 yılları arasında Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği ile Dicle Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında dermatofibrosarkoma protuberans tanısıyla ameliyat edilen hastalar dahil edildi. Hastalar yaş, cinsiyet, onarım yöntemi ve ameliyat sonrası izlem süreleri açısından değerlendirildi. Lezyonlar 4 cm sağlam deri sınırı ve altta fasyayı içerecek şekilde geniş eksize edildi.
Bulgular: Bu çalışmaya dahil edilen 14 hastanın 6 sı erkek 8 i kadındı. Hastaların yaşı 18-89 arasında değişmekte ve ortalama 45 idi. Lezyonlar 9 hastada gövde(%64), 3 hastada üst ekstremite(%21), 2 hastada alt ekstremite yerleşimliydi(%15). Takip süresi ortalama 21 aydı. Lezyonun el bileği yerleşimli olduğu bir hastada cerrahiye ek olarak radyoterapi uygulandı. Hastaların hiç birinde nüks gelişmedi.
Sonuçlar: Çalışmamızda uyguladımız 4 cm sağlam deri ile geniş eksizyonun histopatolojik olarak negatif sınırı sağlayabildiğini düşünüyoruz
Anahtar sözcükler; Dermatofibrosarkoma protuberans, Geniş eksizyon, Lokal nüks,

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Erdem O, Wyatt AJ, Lin E, Wang X, Prieto VG. Dermatofibrosarcoma protuberans treated with wide local excision and followed at a cancer hospital: prognostic significance of clinicopathologic variables. Am J Dermatopathol. 2012 Feb;34(1):24-34.

Hoffman E. Uber das knollentreibende fibrosarkom de haut. Dermatol Z 1925;43:1–28.

Gloster HM, Brodland DG: The epidemiology of scin cancer. Dermatol Surg 1996;22:217.

Buck DW 2nd, Kim JY, Alam M, Rawlani V, Johnson S, Connor CM, Dumanian GA, Wayne JD. Multidisciplinary approach to the management of dermatofibrosarcoma protuberans. J Am Acad Dermatol. 2012 Nov;67(5):861-6.

Paradisi A, Abeni D, Rusciani A, Cigna E, Wolter M, Scuderi N, Rusciani L, Kaufmann R, Podda M. Dermatofibrosarcoma protuberans: wide local excision vs. Mohs micrographic surgery. Cancer Treat Rev. 2008 Dec;34(8):728-36. Epub 2008 Aug 5.

Taylor HH, Helwing EB. Dermatofibrosarcoma protuberans. Cancer 1962; 15: 717-725. (PMID: 13919964)

Mc Peak CJ. Cruz T, Nicastri AD. Dermatofibrosarcoma protuberans- An analysis of 86 cases-Five with metastasis. Ann Surg 1967;166: 803-816. (PMID: 4964386)

Sinha VD, Dharker SR, Karla GS. Dermatofibrosarcoma protuberans of scalp: a case report. Neurol India 2001; 49:81-83. (PMID: 11303249)

Mark RJ, Bailet JW, Tran LM, et al: Dermatofibrosarcoma protuberans of the head and neck: a report of 16 cases, Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1993;119:891

Bowne WB, Antonescu CR, Leung DH, et al.: Dermatofibrosarcoma protuberans: A clinicopathologic analysis of patients treated and followed at a single institution. Cancer 2000;88:2711–2720.

Lindner NJ, Scarborough MT, Powell GJ, et al.: Revision surgery in dermatofibrosarcoma protuberans of the trunk and extremities. Eur J Surg Oncol 1999;25:392–397.

Stojadinovic A, Karpoff HM, Antonescu CR, et al.: Dermatofibrosarcoma protuberans of the head and neck. Ann Surg Oncol 2000;7:696–704.

Kimmel Z, Ratner D, Kim JY, et al.: Peripheral excision margins for dermatofibrosarcoma protuberans: A meta-analysis of spatial data. Ann Surg Oncol 2007;14:2113–2120.

Mohs FE. The chemosurgical method for the microscopically controlled excision of cancer of the skin. N Y State J Med 1956;56:3486-3493. (PMID: 13369797)

Dagan R, Morris CG, Zlotecki RA, et al.: Radiotherapy in the treatment of dermatofibrosarcoma protuberans. Am J Clin Oncol 2005;28:537–539.

Suit H, Spiro I, Mankin HJ, et al.: Radiation in management of patients with dermatofibrosarcoma protuberans. J Clin Oncol 1996;14:2365–2369.

Sun LM, Wang CJ, Huang CC, et al.: Dermatofibrosarcoma protuberans: Treatment results of 35 cases. Radiother Oncol 2000;57:175–181.

Cai H, Wang Y, Wu J, Shi Y. Dermatofibrosarcoma protuberans: clinical diagnoses and treatment results of 260 cases in China. J Surg Oncol. 2012 Feb;105(2):142-8.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.