Kapak Görseli

ABDOMİNOPLASTİ OLGUSUNDA KARIN ÖN DUVARINDA KİTLE: ENDOMETRİOZİS

Hakan Bulam, Kemal Fındıkçıoğlu, Sedat Tatar, Osman Latifoğlu

Özet


Skar çevresindeki subkutan endometriozis, sezaryen doğumdan sonra 0,03-0,4 % oranında görülen nadir bir kitledir. Tipik olarak menstrüasyon dönemlerinde ağrılıdır. Radyolojik değerlendirme yöntemleri diğer karın ön duvarı kitleleri ile ayırıcı tanısının yapılmasında yardımcı olur. Tedavisinde 2-10 mm sağlam sınırla eksizyon önerilmektedir. Çalışmada abdominoplasti planlanan ve eş zamanlı olarak karın ön duvarında yerleşmiş endometriozis tespit edilen bir olgu sunulmaktadır. İyi belgelenmiş bu olgu yardımıyla tanı ve tedavi yöntemleri gözden geçirilmiştir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Scholefield HJ, Sajjad Y, Morgan PR. Cutaneous endometriosis and its association with caesarean section and gynecological procedures. J Obstet Gynaecol. 2000;22:553-4.

Nominato NS, Prates LFVS, Lauar I, Morais J, Maia L, Geber S. Caesarean section greatly increases risk of scar endometriosis. Eur J Obstet Gynecol. 2010;152:83–85.

Seydel AS, Sickel JZ, Warner ED, Sax HC. Extrapelvic endometriosis: diagnosis and treatment. Am J Surg. 1996;171:239–241.

Lee ET, Park HM, Lee DG, Shin KJ, Kim HS, Sung RH, et al. Application of Mini-abdominoplasty after Conservative Excision of Extensive Cesarean Scar Endometriosis. Arch Plast Surg. 2012;39(5):551-5.

Blanco RG, Parithivel VS, Shah AK, Gumbs MA, Schein M, Gerst PH: Abdominal wall endometriomas. Am J Surg. 2003;185:596-8.

Ozel L, Sagiroglu J, Unal A, Unal E, Gunes P, Baskent E, et al. Abdominal wall endometriosis in the cesarean section surgical scar: a potential diagnostic pitfall. J Obstet Gynaecol Res. 2012;38(3):526-30.

Perry AW, Abernathie B, Barnard N, Bagner R. Unexpected encounter with painless endometriosis during abdominoplasty. Aesthetic Plast Surg. 2013;37(1):173-6.

Ostric SA, Martin WJ, Kouris GJ. Abdominal wall endometrioma found during abdominoplasty. Aesthetic Plast Surg. 2006;30(2):249-50.

Sari A, Latifoğlu O, Memiş L, Yavuzer R. Incisional endometrioma. Plast Reconstr Surg. 2003;112(2):712-3.

Din AH, Verjee LS, Griffiths MA. Cutaneous endometriosis: a plastic surgery perspective. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2013;66(1):129-30.

Stein L, Elsayes KM, Wagner-Bartak N. Subcutaneous abdominal wall masses: radiological reasoning. AJR Am J Roentgenol. 2012;198(2):W146-51.

Horton JD, Dezee KJ, Ahnfeldt EP, Wagner M. Abdominal wall endometriosis: a surgeon's perspective and review of 445 cases. Am J Surg. 2008;196(2):207-12.

Leng J, Lang J, Guo L, Li H, Liu Z. Carcinosarcoma arising from atypical endometriosis in a cesarean section scar. Int J Gynecol Cancer. 2006;16(1):432-5.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.