Kapak Görseli

AKCİĞER KANSERİNİN DERİ METASTAZLARI: OLGU SUNUMU

Hakan Bulam, Kemal Fındıkçıoğlu, Serhat Şibar, Sedat Tatar

Özet


Akciğer kanserlerinin cilt metastazları nadir görülmektedir. Deri metastazı olan olgular çoğu zaman ileri evre olgulardır ve diğer organ metastazları da mevcuttur. En sık göğüs, abdomen ve sırtta görülmektedir. Lezyonlar genellikle nodüler ve birden çoktur. Bu çalışmada kliniğimizde akciğer kanseri deri metastazları nedeniyle görülen iki olguyu sunmayı ve bu vakalar üzerinden akciğer kanseri deri metastazlarının hastalık sürecindeki yerini hatırlatmayı amaçladık.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Terashima T, Kanazawa M. Lung cancer with skin metastasis. Chest. 1994;106 (5):1448-50

Coslett LM, Katlic MR. Lung cancer with skin metastasis. Chest. 1990;97(3):757-9.

Brownstein MH, Helwig EB. Spread of tumors to the skin. Arch Dermatol. 107: 80-86, 1973.

Lookingbill DP, Spangler N, Sexton FM. Skin involvement as the presenting sign of internal carcinoma. A retrospective study of 7316 cancer patients. J Am Acad Dermatol. 1990;22(1):19-26.

Hidaka T, Ishii Y, Kitamura S. Clinical features of skin metastasis from lung cancer. Intern Med. 1996;35(6):459-62.

Ambrogi V, Nofroni I, Tonini G, Mineo TC. Skin metastases in lung cancer: Analysis of a 10-year experience. Oncol Rep. 2001;8:57-61.

Molina Garrido MJ, Guillén Ponce C, Soto Martínez JL, Martínez Y Sevila C, Carrato Mena A. Cutaneous metastases of lung cancer. Clin Transl Oncol. 2006;8(5):330-3.

Schoenlaub P, Sarraux A, Grosshans E, et al. Survival after cutaneous metastasis: a study of

cases. Ann Dermatol Venereol. 2001;128:1310-5
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.