Baş ve Boyun Defektlerinin Onarımında Doku Genişletilmesi Uygulamalarımız

Ata Uysal, Naci Karacaoğlan

Özet


Baş boyun defekt ve deformiteleri birçok cerrahi metodla onarılmaktadır. Baş ve boyunun kendine özgü renk, yapı ve kıl taşıma özelliği, komşu dokular yetrsiz olduğunda, benzer kalitede expanse edilmiş lokal dokularla yeniden sağlanır. Ocak 1991 ve Eylül 1994 tarihleri arasında 36 hastada 41 ekspansiyon işlemi yapılmıştır. Bizim serimizde ekspander ekspojuru en sık karşılaşılan komplikasyon olmuştur.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.