İskeletsel Sınıf III Anomalilerin Tedavisinde Simultane Bimaksiller Girişimler

Nejat Bora Sayan, Haluk İşeri, Zekai Yaman, Cahit Üçok

Özet


Osteotomi operasyonlarının temel hedefi, dentofasiyal kompleksdeki uyumsuzluğa bağlı gerileyen fonksiyonların iadesi ve estetiğin düzeltilmesidir. Bu amaçla ciddi deformiteye sahip belirli hasta gruplarında kısa sürede optimal sonuçlara ulaşmak amacıyla, alt ve üst çeneye aynı seansta uygulanan cerrahi müdahaleler gündeme gelmiştir. Bu makalede, aşırı mandibüler prognatizm ve maksiller retrognatizmli üç hastaya aynı seansta uyguladığımız LeFort I ve sagittal split ramus osteotomisi operasyonları sunulmuştur. Operasyonlarda ilk olarak üst çene LeFort I seviyesinden "down-fracture" tekniğine göre mobilize edilerek ilerletme ve gereken durumlarda "impaction" uygulanmıştır. Takiben alt çenede DalPont modifikasyonuna uygun olarak bilateral sagittal split ramus osteotomisi yapılarak mandibuler "set-back" gerçekleştirilmiştir. Osteotomiler sonrasında fiksasyon miniplak ve vidalarla sağlanmış, potoperatif dönemde intraoral bimaksiller tespit kullanılmamıştır. Postoperatif dönemde yapılan 6-12 aylık takipler sonucunda oklüzyon stabil olduğu, fonksiyonel ve estetik açılardan tatminkar düzelmelerin sağlandığı saptanmıştır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.