Açık Rinoplasti Yöntemiyle Yarık Dudak Burnu Deformitesi Onarımı

Naci Karacaoğlan, Ata Uysal

Özet


Yarık dudak burnu deformitesinin başarılı bir şekilde onarılması güçtür. Nasal deformiteyi onarmak için bir çok yöntem önerilmiştir. 1992-1994 yılları arasında 9 yarık dudak burnu deformitesi olan hastaları onarmak için açık rinoplasti yöntemi kullanıldı. Hastalar 6 ay 2 yıl arası takip edilerek sonuçlar değerlendirildi. Alınan sonuçlar ve kullanılan teknik tanımlanmıştır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.