El ve Önkol Defektlerinde Lateral Kol Flebi Uygulamaları

Nazım Çerkeş, Murat Topalan, Metin Erer, Hakan Ağır

Özet


Lateral kol flebi günümüzde sık uygulanan serbest fleplerden biridir. Bilim dalımızda üst ekstremite rekonstrüksiyonu için 26 serbest lateral kol flebi gerçekleştirildi. 26 olgunun 24'ünde flepler fasiokütan flep, ikisinde ise sadece fasia flebi şeklinde transfer edildi. Defektlerin etiyolojisi, 13 hastada elektrik yanığı, 10 hastada travma, 3 hastada ise termal yanık idi. 17 olguda flepler distal önkol defektlerinin onarımı için, 9 olguda ise valor ve dorsal el defektlerinin onarımı için kullanıldı. 26 transferin 24'ünde flepler ipsilateral koldan hazırlandı. 10 olguda ameliyatlar brakial pleksus anestezisi altında gerçekleştirildi. Bütün olgular başarılı olmakla birlikte 4 olguda ikincil inceltme girişimleri gerekti.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.