Kapak Görseli

Heparin Pompası: Parmak Replantasyonu Sonrasında Gelişen Venöz Yetersizlik Olgusunda Alternatif Bir Uygulama

Mehmet Haşim Güner, Ayhan Buz, Tahsin Görgülü

Özet


Parmak replantasyonları sonrası, replante kısımdaki yetersiz venöz dönüşün önüne geçebilmek için, tırnak çekimi yolu ile tırnak yatağının sürekli kanatılması uygulanan yöntemlerdendir. Kliniğimizde, el başparmak replantasyonu sonrası replante parçada venöz staz gelişen olguda, tırnak çekimi yapıldı. Ortaya çıkan tırnak yatağındaki kanamanın sürekliliği için gereken topikal heparin uygulanımı, infüzyon pompa cihazı ile yapıldı. Bu sayede açığa çıkmış tırnak yatağında sürekli kanama sağlanarak venöz yük azaltıldı.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Gordon L, Leitner DW, Buncke HJ, et al. Partial nail plate removal after digital replantation as an alternative method of venous drainage. J Hand Surg Am. 1985;10:360-4.

Yamano Y. Replantation of the amputated distal part of the fingers. J Hand Surg [Am] 1985;10:211–8.

Yamano Y. Replantation of fingertips. J Hand Surg [Br] 1993;18:157–62.

Dumontier, Christian M.D.; Dubert, Thierry M.D. Salvage of the Nail in Distal Finger Amputation. Techniques in Hand & Upper Extremity Surgery. June 2002:Volume 6- Issue 2-pp 73-85.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.