Kapak Görseli

Ender Görülen Vulvar Multifokal in-situ Skuamöz Hücreli Karsinoma: Olgu Sunumu

Başar Kaya, Senem Özge Turaçlı Karagüven, Erdem Yormuk

Özet


Giriş: Vulvar skuamöz hücreli karsinom (VSHK) 4. sıklıkta görülen jinekolojik kanser olmasına rağmen genç yaş gurubu kadınlarda oldukça ender görülür.
Gereç ve Yöntem: Bu olgu sunumunda 22 yaşında, beyaz bir kadında, çoğunluğu labia majorada yer alan ve anal çıkıma doğru yayılan multifokal epidermal VSHK olgusu anlatılmıştır.
Sonuçlar: Tüm cilt lezyonları epidermis, dermis, hipodermis ve süperfisiyal fasyayı da içerecek şekilde spinal-epidural kombine anestezi şartlarında eksize edildi. İyileşme döneminde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Patolojik inceleme sonucunda multifokal in-situ skuamöz hücreli karsinom tanısı kesinleştirildi. Cerrahi sınırlarda herhangi bir patolojik invazyon tespit edilemedi. Smear değerlendirmesinde hastamızda HPV 16’nın pozitif olduğu görüldü.
Tartışma: HPV pozitifliği sıklıkla VSHK’a eşlik etmektedir. Bu yüzden aşılama programlarının yaygınlaştırılması önleyici tedavide önemli bir yere sahiptir. HPV pozitif hastalarda diğer genital yapıların da dikkatli şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Önerimiz kadın dış genitalyasında saptanan şüpheli, yeni ortaya çıkmış ya da şüphe yaratmayacak bir deri lezyonu dahi ilgili bölümlerce eksizyonel biyopsi yöntemleri kullanılarak olası bir kanser olgusunun erken yakalanabilmesi amacıyla tanılandırılmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Vulvar skuamöz hücreli karsinom, vulvar lezyon, kadın dış genitalya

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Hacker NF. Vulvar cancer. In: Berek S., Hacker NF,(eds) Practical Gynaecologic Oncology, 4th edn. Lippincott Williams & Wilkins: Philadelphia, 2005, p 543–83.

Joura EA, Losch A, Haider-Angeler MG, Breitenecker G, Leodolter S. Trends in vulvar neoplasia. Increasing incidence of vulvar intraepithelial neoplasia and squamous cell carcinoma of the vulva in young women. J Reprod Med 2000;45:613-5.

Ngan HY, Cheung AN, Liu SS, Yip PS, Tsao SW. Abnormal expres-sion or mutation of TP53 and HPV in vulvar cancer. Eur J Cancer 1997;35:481-4.

Choo YC. Invasive squamous carcinoma of the vulva in young patients.Gynecol Oncol. 1982;13:158 –64.

Canavan TP, Cohen D.: Vulvar cancer.Am Fam Physician. 2002 Oct 1;66(7):1269-74.

Toki, T., Kurman, R. J., Park, J. S., Kessis, T., Daniel, R. W., and Shah, K. V. Probable nonpapillomavirus etiology of squamous cell carcinoma of the vulva in older women: A clinicopathologic study using in situ hybridization and polymerase chain reaction,Int. J. Gynecol. Pathol.10,107 – 125 (1991).

Munoz N, Kjaer SK, Sigurdsson K, Iversen OE, Hernandez-Avila M, Wheeler CM,et al. Impact of human papillomavirus (HPV)-6/11/16/18 vaccine on all HPV-associated genital diseases in young women. J Natl Cancer Inst 2010;102:325–39.

Bigby S, Al-Nafussi A. Histopathological challenges in assessing squamous neoplasia of the vulva. Curr Diagn Pathol 2006;12:347Y63.

Aruna Venkatesan,MD. Pigmented Lesions of the Vulva Dermatol Clin 28 (2010) 795–805.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.