Distal Pediküllü Posterior İnterosseöz Ada Flebi

Can Gürbüz, Oğuz Polatkan, Ümit Kantarcı, Selim Çepel, Selma Polatkan

Özet


Elde yumuşak doku defekti olan yirmibir hastaya distal pediküllü posterior interosseöz ada flebi uygulandı. Serimizde flebin diseksiyonunu engelleyecek önemli bir vasküler değişkenlik gözlenmedi. Onüç olguda flep akut travma sonrası meydana gelen deri ve yumuşak doku defektlerinin kapatılması içim, sekiz olguda ise posttravmatik nekroz debridmanı veya yumuşak doku kontraktürü açılması sonrası meydana gelen defektlerin kapatılması için uygulandı. İki olguda, kanama sonrası gelişen hematom nedeni ile parsiyel nekroz gözlendi. Flep pedikülüne ek olarak ven pediküllü disseke edilen sekiz olguda, flepde postoperatif venöz konjesyon gözlenmedi. Ven pediküllü eklenmeyen onüç olgudan dördünde ise fleplerde postoperatif venöz konjesyon gözlendi. Olguların hemen tümünde flep kalınlığının, yapısının ve renginin alıcı bölgede uygunluk gösterdiği gözlendi. Önemli bir donör morbiditeye rastlanmadı.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.