Kapak Görseli

Atipik Bölgede Gelişen Bası Yarası

Selami Serhat Şirvan, Kamuran Zeynep Sevim, Dağhan Dağdelen, Semra Karşıdağ, Banu Nursoy Şirvan, Leyla Terhan

Özet


Yoğun bakımda yatan hastalarda bası yaraları sık gözlenmektedir. Olgumuzda yoğun bakımda yatan hastanın omuz başı ve mandibula angulus lokalizasyonunda gelişmiş bir lezyon 3 farklı kliniğe konsülte edilmiş ve yapılan tetkikler sonucunda tanı konulamayınca tarafımıza danışılan hastaya basit bir gözlem sonucunda tanı konulabildiği ve basının ortadan kaldırılması sonucunda lezyonun gerileyebileceği saptanmıştır. Yoğun bakımda yatan hastalarda öncelikle bası yarası gelişmesi önlenmeli ve ortaya çıkan lezyonlarda da bası yaraları da etiyolojiler arasında düşünülmelidir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


- Bauer J: Pressure Sores. Plast Reconstr Surg 2008;(121)1;121-8.

- Daniel. Pressure sores and paraplegia: An experimental model. Ann. Plast. Surg. 1985;15:41-9.

- Lindan O. Pressure distribution on the surface of the human body. I. Evaluationin lying and sitting positions using a “bed of springs and nails”. Arch. Phys. Med. Rehabil. 1965;46:378-82.

- Kosiak M: Etiology and pathology of decubitus ulcers. Arch Phys Med Rehabil, 1959;40:62–8.

- Agrawal K: Pressure ulcers: Back to the basics, Indian J Plast Surg. 2012;45(2):244–54.

- Dinsdale SM: Decubitus ulcers: Role of pressure and friction in causation Arch Phys Med Rehabil. 1974;55:147-52.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.