Alt Ekstremite Distal Defektlerinin Distal Bazlı Fasyosubkutan Fleple Onarımı

Ahmet Yazıcı, Selim Çelebioğlu, Cihat N. Baran, A. Teoman Tellioğlu, Uğur Koçer, Ömer Şensöz

Özet


Altı olguda alt ekstremite distalindeki yumuşak doku defektlerini distal bazlı fasyosubkutan fleple onararak başarılı sonuçlar aldık. Gumener ve arkadaşları tarafından 1991'de bildirilen bu flebin; diseksiyonunun kolay olması, major arterlerin korunması, donör alan morbiditesinin az olması ve adaptasyon kolaylığı gibi avantajlarıyla alt ekstremite distalindeki defektlerin onarımında iyi bir alternatif olduğu sonucuna varılmıştır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.