Kapak Görseli

Jinekomasti tedavisinde ‘liposuction’ – artroskopik kıkırdak traşlayıcı kombinasyonu

Burak Ersoy, Tayfun Aköz

Özet


Giriş: Uzun süredir mevcut jinekomasti tanısı konulan erişkin erkeklerde tek etkin tedavi seçeneği cerrahidir. Jinekomastinin düzeltilmesine ilişkin birçok farklı cerrahi teknik tarif edilmiştir. Bu çalışmada, ameliyat izini en az düzeyde tutmak amacıyla artroskopik traşlayıcı cihazın konvansiyonel LPS uygulamasına kombine edildiği jinekomasti düzeltici cerrahi yöntemin tanıtılması ve sunulan cerrahi teknikle elde edilen sonuçların değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
Gereç ve Yöntem: 2012 ve 2013 yılları arasında yaş ortalaması 27,6 (yaş aralığı 19-43) olan toplam 13 hastada liposuction ile artroskopik kıkırdak traşlayıcı kombine edilerek jinekomasti tedavisi uygulandı; kullanılan yöntem diğer cerrahi tekniklerle kıyaslanarak elde edilen sonuçlar analiz edildi.
Bulgular: Tamamı bilateral jinekomasti tanısı almış ve yaş ortalaması 27,6 olan toplam 13 hastada sunulan kombine cerrahi tedavi uygulandı. Aspire edilen meme dokusu meme başına ortalama 348 cc olarak ölçüldü. Hastalar ortalama 10,6 ay (7-13 ay) süreyle takip edildi. Bir hastada karşılaşılan unilateral hematom haricinde herhangi bir komplikasyon meydana gelmedi. Bir hastada yetersiz rezeksiyon sebebiyle ilk girişimden 6 ay sonra reoperasyon gerçekleştirildi. Tüm hastalarda estetik açıdan memnun edici sonuçlar elde edildi.
Sonuçlar: Benign bir rahatsızlık olsa da emosyonel açıdan ciddi sorunların yaşanmasına yol açabilen jinekomasti erişkin erkeklerde en sık karşılaşılan kozmetik cerrahi girişim nedenlerinden bir tanesidir. Özellikle evre 2a ve 2b jinekomasti tanısı konulan seçilmiş olgularda ‘liposuction’ ile kombine edilen artroskopik kıkırdak traşlayıcı kullanımı, jinekomasti tedavisinde minimal yara izi bırakılarak gerçekleştirilen etkili bir tedavi seçeneğini oluşturmaktadır.

Anahtar sözcükler: jinekomasti, kıkırdak traşlayıcı, liposuction

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Carlson HE. Gynecomastia. N Engl J Med 1980;303:795–799.

Nuttall FQ. Gynecomastia as a physical finding in normal men. J Clin Endocrinol Metab 1979;48:338–340.

Simon BE, Hoffman S, Kahn S. Classification and surgical correction of gynecomastia. Plast Reconstr Surg. 1973;51:48–56.

Fruhstorfer BH, Malata CM. A systematic approach to the surgical treatment of gynaecomastia. Br J Plast Surg 2003;56:237–246.

Hodgson EL, Fruhstorfer BH, Malata CM. Ultrasonic liposuction in the treatment of gynecomastia. Plast Reconstr Surg 2005;116:646–653.

Rohrich RJ, Ha RY, Kenkel JM, Adams WP. Classification and management of gynecomastia: Defining the role of ultrasound-assisted liposuction. Plast Reconstr Surg 2003;111:909–923.

Prado AC, Castillo PF. Minimal surgical access to treat gynecomastia with the use of a power-assisted arthroscopic-endoscopic cartilage shaver. Plast Reconstr Surg 2005;115:939–942.

Walden J, Schmid RP, Blackwell SJ. Cross-chest lipoplasty and surgical excision for gynecomastia: A 10-year experience. Aesthet Surg 2004;24:216–223.

Benito-Ruiz J, Raigosa M, Manzano M, Salvador L. Assessment of a suction-assisted cartilage shaver plus liposuction for the treatment of gynecomastia. Aesthet Surg J. 2009 Jul-Aug;29(4):302-9.

Filho DH, Garcia Arruda R, Alonso N. Treatment of severe gynecomastia (grade III) by resection of periareolar skin. Aesthet Surg J 2006;26:669–673.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.