Kapak Görseli

Rinoplasti Sonrası Tek Taraflı Hipoglossal Sinir Felci

Özlem Gündeşlioğlu, Mustafa Raşid Toksöz, Osman Serhat Tokgöz, Eray Yasar

Özet


Bu olgu sunumunda biz olağan bir rinoplasti sonrasında gelişen izole tek taraflı hipoglossal sinir felci sunduk. Rinoplasti sonrası ilk gün dilde uyuşma, konuşma, çiğneme ve yutma güçlüğü oluştu.Hasta dilini dışarı çıkardığında dilin sol tarafa kaydığı gözlemlendi. Nörolojik değerlendirmeler hypoglossal sinir felci ile uyumlu idi. Ayırıcı tanıda başka bir patoloji saptanmadı. Hasta ağızdan B vitamin kompleksi ve steroidler ile izlendi. Tam iyileşme ameliyattan on ay sonra elde edildi.

Anahtar Sözcükler: Entübasyon, rinoplasti, dil uyuşukluğu, tek taraflı hipoglossal sinir felci

Tam Metin:

PDF

Referanslar


- Yavuzer R, Başterzi Y, Ozkose Z, Yucel Demir H, Yilmaz M, Ceylan A. Tapia’s syndrome following septorhinoplasty. Aesthetic Plast Surg 2004;28(4):208-11.

- Tesei F, Poveda LM, Strali W, Tosi L, Magnani G, Farneti G. Unilateral laryngeal and hypoglossal paralysis (Tapia’s syndrome) following rhinoplasty in general anaesthesia: case report and review of the literature. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2006;26(4):219-21

- Yelken K, Guven M, Kablan Y, Sarikaya B. Isolated unilateral hypoglossal nerve paralysis following open septoplasty. Br J Oral Maxillofac Surg. 2008;46(4):308-9.

- Hung NK, Lee CH, Chan SM, Yeh CC, Cherng CH, Wong CS, Wu CT. Transient unilateral hypoglossal nerve palsy after orotracheal intubation for general anesthesia. Acta Anaesthesiol Taiwan. 2009;47(1):48-50.

- Hong SJ, Lee JY. Isolated unilateral paralysis of the hypoglossal nerve after transoral intubation for general anesthesia. Dysphagia. 2009;24(3):354-6.

- Özkan F, Kaya Z, Şenaylı Y, Yıldırım S. Genel Anestezi Sonrası İzole. Isolated Unilateral Paralysis of Hypoglossal Nerve After General Anesthesia: A Case Report. Dirim Tıp Gazetesi 2010;85(1):24-8.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.