İskemik Önkol Yaralanmaları

Sühan Ayhan, Serol İnceoğlu, Cemalettin Çelebi, Kenan Atabay

Özet


Sıklıkla üst ekstremite travmalarından sonra görülen ve "iskemik önkol yaralanması" olarak tanımlanan patolojide, gelişen vasküler bozukluk ve bunu izleyen kas fibrosisi sonucunda; önkol ve elde fonksiyon ve şekil bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Yaralanma sonrasında erken dönemde doğru tanının konarak, gecikmeden uygun cerrahi girişimin yapılmasıyla bu durumun önüne geçmek mümkündür. Bu çalışmada, iskemik önkol yaralanması olarak değerlendirilen 10 hasta sunulmuştur. Hastaların tümünde deri, deri altı ve kas dokusu defektleri vardır. Dört hastada sinir iletim kaybı sonucu gelişen, duysal ve motor fonksiyon kayıpları ve kas atrofisi, 3 hastada kas fibrosisi sonucu gelişen kontraktürler mevcuttur. Cerrahi tedavi olarak, 8 hastada nekrotik ve fibrotik dokulara debridman, 1 vakada dekompresyon, 4 hastada nöroliz, 3 hastada tenoliz, 1 hastada kas kaydırma ameliyatı ve defektlerin kapatılması amacıyla, 5 hastada deri greftleri, 5 hastada pediküllü flepler uygulanmıştır. Post-operatif dönemde, atel ve fizyoterapi uygulanan hastaların takip süreleri ortalama 10 aydır. Sekiz hastada fonksiyonel ve kozmetik olarak tatmin edici iyileşme saptanmıştır. Son yıllarda azaldığı rapor edilen iskemik önkol yaralanmalarında, toplumun ve hekimlerin daha dikkatli olmaları ve gecikmeden erken cerrahi tedavinin yapılması önerilmektedir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.