Kapak Görseli

İntramusküler Diklofenak Enjeksiyonuna Bağlı Nicolau Sendromu

Elif Sarı

Özet


Giriş: Nicolau sendromu, değişen derecelerde deri, subkutan doku ve kas nekrozuyla karakterize ilaçların intramüsküler enjeksiyonunun nadir bir komplikasyonudur.
Gereç ve yöntem: Bu yazıda, kliniğimize, kalçasında intramüsküler diklofenak enjeksiyonuna bağlı 8x3 cm deri ve subkutan doku nekrozu olan 56 yaşında erkek hastayı sunduk.
Bulgular: Hastanın nekrotik dokularına debridman uygulandı ve 15 gün nemli pansumanla izlendi. Yara skar ile iyileşti.
Sonuç: Bu sendromla yüz yüze gelmeden önce hakkında hiçbir bilgi bilmiyorduk. Dolayısıyla bu bilinmeyen komplikasyonu meslektaşlarımızla paylaşmak istedik.
Anahtar sözcükler: Nicolau sendromu, diklofenak, enjeksiyon

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Kim SK, Kim TH, Lee KC. Nicolau syndrome after intramuscular injection: 3 cases. Arch Plast Surg. 2012;39: 249-52.

Luton K, Garcia C, Poletti E, Koester G. Nicolau syndrome: Three cases and review. Int J Dermatol. 2006;45: 1326.

Sonntag M, Hodzic-Avdagic N, Bruch-Gerharz D, Neumann NJ. Embolia cutis medicamentosa after subcutaneous injection of pegylated interferon-α. Hautarzt. 2005;56: 968-9.

Harde V, Schwarz T. Embolia cutis medicamentosa following subcutaneous injection of glatiramer acetate. J Dtsch Dermatol Ges. 2007;5: 1122-3.

Geukens J, Rabe E, Bieber T. Embolia cutis medicamentosa of the foot after sclerotherapy. Eur J Dermatol. 1999;9: 132-3.

Cherasse A, Kahn MF, Mistrih R, Maillard H, Strauss J, Tavernier C. Nicolau's syndrome after local glucocorticoid injection. Joint Bone Spine. 2003;70: 390-2.

Miranda MC, Rozenfeld S, Olivera SP. A systematic review of the non-allergic adverse reactions following benzathine penicilline injections. J Vasc Br. 2004;3: 253-60.

De Sousa R, Dang A, Rataboli PV. Nicolau syndrome following intramuscular benzathine penicillin. J Postgrad Med. 2008;54: 332-4.

Geukens J, Rabe E, Bieber T. Embolia cutis medicamentosa of the foot after sclerotherapy. Eur J Dermatol. 1999;9: 132-3.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.