Kapak Görseli

Ekstravazasyon Yaralanmaları: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Muzaffer Durmuş, Mehmet Saldır, Abdül Kerim Yapıcı, Fatih Zor, Sedat Avşar, Tale Gasimov, Serbülent Güzey, Vural Kesik

Özet


Ekstravazasyon yaralanmaları, genellikle kemoterapi uygulanan onkoloji kliniklerince rapor edilen nadir olgulardır. Bu tür yaralanmalar, geriatrik ve pediatrik hasta grubunda mortalite ve morbiditeyi arttırabilmektedir. Sık görülmemelerine rağmen oluştuğunda hastalarda fonksiyonel ve estetik sorunlara neden olabilmektedir. Bazı temel prensiplere uyulduğunda, ekstravazasyon yaralanma ihtimali en aza indirgenebilir.
Bu çalışmada, ekstravazasyon yaralanmasına maruz kalan üç olgunun klinik seyri ve olası komplikasyonları literatür verileri eşliğinde tartışıldı.

Anahtar sözcükler: Damariçi infüzyon, ekstravazasyon yaralanması, nekroz

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Clark E, Giambra BK, Hingl J, Doellman D, Tofani B, Johnson N. Reducing Risk Of Harm From Extravasation: A 3-tiered evidence-basedlist of pediatric peripheral intravenous infusates. J Infus Nurs. 2013 Jan-Feb; 36(1):37-45.

Ibey A. Pediatric compartment syndrome caused by intravenous infiltration. Ann Plast Surg 2012;69(3):340.

Hoşnuter M, Babucçu O, Kargı E, Işıkdemir A, Tekerekoğlu B. Yaşlılarda sık görülen medikal bir travma: ‘’Ekstravazasyon Yaralanmaları’’ Sınıflama Tedavi Yaklaşımları. Türk Geriatri Dergisi, 2005;8(2):101-6.

Talbot SG, Rogers GF. Pediatric compartment syndrome caused by intravenous infiltration. Ann Plast Surg. 2011; 67(5):531-3.

Schmit BM, Freshwater MF. Pediatric infiltration injury and compartment syndrome. J Craniofac Surg. 2009;20(4):1021-4.

Sauerland C, Engelking C, Wickham R, Corbi D. Vesicant extravasation partI: Mechanisms, pathogenesis, and nursing care to reduce risk. Oncol Nurs Forum. 2006;33(6):1134-41.

Paquette V, Mc Gloin R, Northway T, Dezorzi P, Singh A, Carr R. Describing intravenous extravasation in children (DIVE Study). Can J Hosp Pharm. 2011;64(5):340-5.

Extravasation guidelines 2007 http://www.cancernurse.eu/documents/EONSClinicalGuidelinesSection6-en.pdf

Wilkins CE, Emmerson AJB. Extravasation injuries on regional neonatal units. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2004;89(3):F274–F275.

Pikó B, Laczó I, Szatmári K, Bassam AA, Szabó Z, Ócsai HH, Csotye JJ. Overview of extravasation management and possibilities for risk reduction based on literature data. Journal of Nursing Education and Practice 2013; 3(9): 93-105.

Kaygın MA, Dağ Ö, Güneş M, Şenocak M, Erkut B. Malign hastalıklarda intravenöz port kullanımı: 5 yıllık klinik deneyim. Selçuk Tıp Dergisi, 2012; 28(1): 17-21.

Wickham R, Engelking C, Sauerland C, Corbi D. Vesicant extravasation part II: Evidence-based management and continuing controversies. Oncol Nurs Forum 2006;33(6):1143-50.

Yarbro CH, Wujcik D, Gobel BH. Cancer Nursing Principles and Practice. 7th Edition, Jones & Barlett Learning, MA, 2010.

Avdal EU, Aydinoglu N. Extravasations of vesicant/non-vesicant drugs and evidence-based management. International journal of caring sciences. 2012;5:191-202.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.