Kapak Görseli

Baş ve Boyun Bölgesi Deformitelerinde Doku Genişletici Uygulaması: 7 Yıllık Deneyim

Yakup Çil

Özet


Giriş: Cerrahi tekniklerdeki tüm ilerlemelere rağmen, doku genişletici uygulaması ile deformitelerin onarımı önemini kaybetmemiştir. Burada; 2006-2013 yılları arasındaki dönemde baş ve boyun bölgesi deformitelerinin tedavisi için uygulanmış olan doku genişletici sonuçları sunuldu.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2006-Mart 2013 arasındaki dönemde 17 hastanın baş ve boyun bölgesi deformite şikayetleri için 25 adet doku genişletici uygulaması yapıldı. Hastaların yaş ortalaması 22 yıl (19-27) idi. Etiyolojik neden; yanık sonrası gelişen skar deformitesi (11 hasta), travma sonrası uygulanan cilt grefti (4 hasta), skarla iyileşmeye bırakılmış cilt bölgesindeki kötü görünüm (1 hasta) ve kitle eksizyonu sonrası oluşan deformite (1 hasta) kaynaklıydı. Hastaların hepsinde dren uygulaması yapıldı ve dren ortalama 1,5 gün sonra (1-3) çekildi. Doku genişletici ameliyattan sonra ortalama 6 gün (5-7) gün sonra şişirilmeye başlandı.
Bulgular: Doku genişleticilerinin ortalama şişirilme hacmi 200 cc (100-400) ve ortalama doku genişletici şişirilme süresi 17 gün (15-23) olarak bulundu. İki hastada port hasarı ve 1 hastada doku genişletici ekspozisyonu görüldü (%17). Oluşan komplikasyonlar işlemin başarısını etkilemedi. Hastaların hiçbirinde hematom ve enfeksiyon görülmedi. Ortalama takip süresi 12 aydı (6-15).
Sonuç: Baş ve boyun bölgesinde deformitelerinin tedavisinde doku genişletici uygulaması uygun hasta seçimi ile oldukça başarılı bir yöntemdir.

Anahtar sözcükler: Doku genişletici, doku genişletme, baş ve boyun.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Radovan C. Tissue expansion in soft-tissue reconstruction. Plast Reconstr Surg. 1984;74(4):482-92.

Austad ED, Rose GL. A self-inflating tissue expander. Plast Reconstr Surg. 1982;70 (5):588-94.

Demirdöver C, Vayvada H, Güç H, Yılmaz M. Doku genişletici uygulamalrında komplikasyonların azaltılması. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2011;19(2):82-7.

Gündeşoğlu AÖ, İnce B, Dadacı M, İnan İ, Selimoğlu MN, Toksöz MR, et al. Ekstremitelerde doku genişletici uygulamaları. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2013;21 (1):29-35.

Cil Y, Kocman AE, Ozturk S. Dissection of the expander pocket for burn scar alopesia treatment with the aid of urologic instrument and a foley catheter. J Burn Care Res. 2008 ;29(4):681.

Varga J, Janovak L, Varga E, Eros G, Dekany I, Kemeny L. Acyrlamide, acrylic acid and N-isopropylacrylamide hydogels as osmotic tissue expanders. Skin Pharmacol Physiol. 2009; 22(6):305-12.

Hou Z, Yang Q, Chen T, Hao L, Li Y, Li D.. The use of self-inflating hydrogel expanders in pediatric patients with congenital microphthalmia in China. J AAPOS. 2012;16(5):458-63.

Fochtmann A, Keck M, Mittlböck M, Rath T. Tissue expansion for correction of scars due to burn and other causes: A retrospective comparative study of various complications. Burns 2012 28. pii: S0305-4179(12)00352-X.doi: 10.1016/j.burns.2012.10.020. [Epub ahead of print]

Joss GS, Zoltie N, Chapman P. Tissue expansion technique and transposition flap. Br J Plast Reconst Surg 1990;43:328-33.

Hudson DA. Maximising the use of tissue expanded flaps. Br J Plast Surg. 2003 ;56(8):784-90.

Mertens C, Thiele O, Engel M, Seeberger R, Hoffmann J, Freier K. The Use of Self-Inflating Soft Tissue Expanders Prior to Bone Augmentation of Atrophied Alveolar Ridges. Clin Implant Dent Relat Res. 2013 May 28. doi: 10.1111/cid.12093. [Epub ahead of print].

Böttcher-Haberzeth S, Kapoor S, Meuli M, Neuhaus K, Biedermann T, Reichmann E, et al. Osmotic expanders in children:no filling—no control—no problem? EurJ Pediatr Surg. 2011;21(3):163-7.

Hudson DA, Grob M. Optimising results with tissue expansion: 10 simple rules for successful tissue expander insertion. Burns. 2005;31(1):1-4.

Kirschke J, Georgas D, Sand M, Bechara FG. External tissue expander for closing large defects of the extremities and trunk. J Cutan Med Surg. 2013 ;17(6):423-5.

Hromadka M, Deschamps-Braly J, Sawan K, El Amm C. Delayed development of toxic shock syndrome following abdominal tissue expansion in a pediatric reconstruction patient: case report. Ann Plast Surg. 2010;64(2):254-7.

Antonyshyn O, Gruss JS, Zuker R, Mackinnon SE. Tissue expansion in head and neck reconstruction. Plast Reconstr Surg. 1988;82(1):58-68.

Antonyshyn O, Gruss JS, Mackinnon SE, Zuker R. Complications of soft tissue expansion. Br J Plast Surg 1988;41(3):239-50.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.