Hemangiom Tedavisinde İnterferon a-2a Kullanımı

Nedim Savacı, Zekeriya Tosun, Mübin Hoşnuter

Özet


Hemangiom, infantlarda en sık rastlanan tümör olup, kapiller endotelin proliferasyonu ile karakterize anjiomatöz bir bozukluktur. Doğumdan hemen sonra proliferasyon fazı gösteren hemangiomlar 5-8 yaşından sonra involüsyonfazına girerek %70-80 oranında iyileşme gösterebilmektedir. Bu özelliğine rağmen lokalizasyonuna göre kanama, ülserasyon ve obtrüksiyon nedeniyle acil olarak tedavi edilmeleri gerekebilir. Hemangiom tedavisinde steroidler, laser, radyoterapi, sklerozan ajanlar ve damar endotelini tahrip edici muhtelif solüsyonlar kullanılmakta, ayrıca cerrahi müdahaleler de gerekli olabilmektedir. Günümüzde interferonların yaygın olarak kullanılmaya başlanılması ile birlikte biz de noninvaziv bir medikal tedavi olarak interferon a2-a (Roferon-A, ROCHE)' yı hemanjiom tedavisinde kullanmaya başladık ve erken dönemde oldukça başarılı sonuçlar elde ettik.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.