Kapak Görseli

Ciddi Hipospadias Komplikasyonlarının Düzeltilmesi İçin Yeni Öneriler

Dağhan Işık, Salim Bilici, Yasin Canbaz, İlhan Geçit, Serdar Yüce, Bekir Atik

Özet


Giriş: Ciddi hipospadias komplikasyonları çok sayıda operasyon geçirmesine rağmen hâlâ geniş üretral fistülleri, kordinüksü, penisten üretra rekonstrüksiyonunu sınırlandıracak ciddi skarlarıyada penis cildinde defekti bulunan hastalar olarak tanımlanabilir.Bu yazıda ciddi hipospadiaskomplikasyonu bulunan 6 hastaya uygulanan yeni flep teknikleri anlatılmaktadır.
Yöntem: Ortalama yaşları 15,5 olan hipospadias cerrahisi komplikasyonu bulunan 6 hasta daha önce ortalama 4,5 defa hipospadiasla ilgili operasyon geçirmişlerdi. Hastaların 4’üne Kutlay tekniği ile onarım yapılırken, bir hastaya randompaternli ada şeklinde penil skin flebiile ve diğer hastaya ise deri greftiile prefabrike edilmiş groinflebi ile onarım yapıldı.
Sonuçlar: Hastaların birinde ameliyat sonrası 1. ayda meatal darlık tespit edildi. Devamlı ve aralıklı üretralkateterizasyonlameatal darlığın tedavisi yapıldı. Bir başka hastada ise ameliyat sonrası gelişen yumuşak doku enfeksiyonu nedeniyle yara kenarlarından pürülan akıntı gelmeye başlandı. Bu hastada ameliyat sonrası 6. ay da subkoronal bölgede 0,3cm liküretrokütanöz fistül gözlendi. Diğer hastalarda kordinüksü, fistül, üretral darlık yada başka bir komplikasyon gözlenmedi.
Çıkarımlar: Ciddi hipospadias komplikasyonu bulunan hastalarda deformitenin her bir komponentini düzeltebilecek, olguya özgü ve güvenilir tedavi seçenekleri kullanılmalıdır. Deformitenin şiddeti arttıkça tedavide daha komplike ve çok seanslı teknikler tercih edilebilir.
Anahtar sözcükler: Ciddi hipospadias komplikasyonları, hipospadias, Kutlay tekniği, kordi.

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


References

Kutlay R, Isik D, Ercel C, Anlatici R, Isik Y: A new technique for correction of distal penile hypospadias. Ann Plast Surg. 2010, 65:66-9.

Bilici S, Sekmenli T, Gunes M, Gecit I, Bakan V, Isik D: Comparison of dartos flap and dartos flap plus spongioplasty to prevent the formation of fistulae in the snodgrass technique. Int Urol Nephrol. 2011, 43:943-8.

Kargi E, Yesilli C, Akduman B, Babuccu O, Hosnuter M, Mungan A: Fascia lata grafts for closure of secondary urethral fistulas. Urology 2003, 62:928-31.

Ozturk H: Dartos flap coverage of the neourethra following repair for primary hypospadias, reoperative hypospadias and urethrocutaneous fistulas. It is a safe approach. Acta Cir Bras. 2010, 25:190-3.

Routh JC, Wolpert JJ, Reinberg Y: Tunneled tunica vaginalis flap is an effective technique for recurrent urethrocutaneous fistulas following tubularized incised plate urethroplasty. J Urol. 2006, 176:1578-80.

Landau EH, Gofrit ON, Meretyk S, et al.: Outcome analysis of tunica vaginalis flap for the correction of recurrent urethrocutaneous fistula in children. J Urol. 2003, 170:1596-9.

Joseph DB, Perez LM: Tunica vaginalis onlay urethroplasty as a salvage repair. J Urol. 1999, 162:1146-7.

Teague JL, Roth DR, Gonzales ET: Repair of hypospadias complications using the meatal based flap urethroplasty. J Urol. 1994, 151:470-2.

Snodgrass W, Elmore J: Initial experience with staged buccal graft (Bracka) hypospadias reoperations. J Urol. 2004, 172:1720-4.

Amukele SA, Stock JA, Hanna MK: Management and outcome of complex hypospadias repairs. J Urol. 2005, 74:1540-2.

Söylet Y, Gundogdu G, Yesildag E, Emir H: Hypospadias reoperations. Eur J Pediatr Surg. 2004, 14:188-92.

Hensle TW, Tennenbaum SY, Reiley EA, Pollard J: Hypospadias repair in adults: adventures and misadventures. J Urol. 2001, 165:77-9.

Zhao M, Li Y, Tang Y, et al.: Two-stage repair with buccal mucosa for severe and complicated hypospadias in adults. Int J Urol. 2011, 18:155-61.

Borer JG, Bauer SB, Peters CA, et al.: Tubularized incised plate urethroplasty: expanded use in primary and repeat surgery for hypospadias. J Urol. 2001, 165:581-5.

Secrest CL, Jordan GH, Winslow BH, et al.: Repair of the complications of hypospadias surgery. J Urol. 1993, 150:1415–8.

Jayanthi VR, McLorie GA, Khoury AE, Churchill BM: Can previously relocated penile skin be successfully used for salvage hypospadias repair? J Urol. 1994, 152:740–3.

Simmons GR, Cain MP, Casale AJ, Keating MA, Adams MC, Rink RC: Repair of hypospadias complications using the previously utilized urethral plate. Urology 1999, 54:724–6.

Yerkes EB, Adams MC, Miller DA, Brock JW 3rd.: Coronal cuff: a problem site for buccal mucosal grafts. J Urol. 1999, 162:1442–4.

Barbagli G, De Angelis M, Lazzeri M: Failed hypospadias repair presenting in adults. Eur Urol. 2006, 49:887-94.

Metro MJ, Wu H, Snyder HM 3rd, Zderic SA, Canning DA: Buccal mucosal grafts: lessons learned from an 8-year experience. J Urol. 2001, 166:1459–61.

Hensle TW, Kearney MC, Bingham JB: Buccal mucosa grafts for hypospadias surgery: long-term results. J Urol. 2002, 168:1734–7.

Fichtner J, Filipas D, Fisch M, Hohenfellner R, Thüroff JW: Long-term followup of buccal mucosa onlay graft for hypospadias repair: analysis of complications. J Urol. 2004, 172:1970–2.

Bracka A: Hypospadias repair: the two-stage alternative. Br J Urol. 1995, 76:31–41.

Yucel S, Sanli A, Kukul E, KAraguzel G, Melikoglu M, Guntekin E: Midline dorsal plication to repair recurrent chordee at reoperation for hypospadias surgery complication. J Urol. 2006, 175:699-702.

Snodgrass W, Bush N: Tubularized incised plate proximal hypospadias repair: Continued evolution and extended applications. J Pediatr Urol. 2011, 7:2-9.

Bhat A: Extended urethral mobilization in incised plate urethroplasty for severe hypospadias: a variation in technique to improve chordee correction. J Urol. 2007, 178:1031-5.

Badawy H, Morsi H: Long-term followup of dermal grafts for repair of severe penile curvature. J Urol. 2008, 180:1842-5.

Leslie JA, Cain MP, Kaefer M, Meldrum KK, Misseri R, Rink RC: Corporeal grafting for severe hypospadias: a single institution experience with 3 techniques. J Urol. 2008, 180:1749-52.

Kajbafzadeh AM, Arshadi H, Payabvash S, Salmasi AH, Najjaran-Tousi V, Sahebpor AR: Proximal hypospadias with severe chordee: single stage repair using corporeal tunica vaginalis free graft. J Urol. 2007, 178:1036-42.

Caesar RE, Caldamone AA: The use of free grafts for correcting penile chordee. J Urol. 2000, 164:1691-3.

Atik B, Tan O, Ceylan K, Etlik O, Demir C: Reconstruction of wide scrotal defect using superthin groin flap. Urology 2006, 68:419-22.

Akoz T, Erdogan B, Gorgu M, Kapucu MR, Kargi E: Penile reconstruction in children using a double vascular pedicle composite groin flap. Scand J Urol Nephrol. 1998, 32:225-30.

Sun GC, Zhong AG, He W, Du P, Song WM, Ma JG: Reconstruction of the external genitals and repair of skin defects of the perineal region using three types of lateral groin flap. Ann Plast Surg. 1990, 24:328-34.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.